Brownfieldy pro podnikatelské využití

3 minuty čtení

Program „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů” (Agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvest) cílí na revitalizaci nevyužívaných nemovitostí, které jsou pozůstatky z průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

Co je brownfield?

Jedná se o nemovitost (pozemek, objekt, areál):

 • která je dostatečně nevyužívána, je zanedbána nebo dokonce kontaminována;
 • kterou nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace;
 • která vznikla jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské nebo jiné aktivity.

K čemu je dotace určena?

 • Na revitalizaci zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměnu na průmyslové a podnikatelské plochy (maximálně do plochy 10 ha)
 • Na rekonstrukci objektů a jejich přeměnu na průmyslové a podnikatelské objekty nebo plochy

Příklad

 • Obec odkoupí pozemek např. s bývalým areálem JZD, ten následně zdemoluje, pozemek zrevitalizuje a nechá na něm postavit inženýrské sítě. Pozemek poté nabídne podnikatelským subjektům

Výše dotace?

Minimální výše způsobilých výdajů na 1 projekt je 1 mil. Kč. Maximální výše dotace na 1 projekt činí 50 mil. Kč.

 • Sídla do 500 obyvatel dotace do výše 95 %
 • Sídla od 501 do 5 000 obyvatel dotace do výše 85 %
 • Sídla od 5 001 do 25 000 obyvatel dotace do výše 80 %
 • Sídla nad 25 000 obyvatel a kraje dotace do výše 70 %
 • Kraje do výše 60 %​

Kdo může o dotace žádat?

 • Obce a kraje ležící na území krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského
 • Obce a kraje ležící v hospodářsky problémových regionech dle „Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020“

Do kdy lze předkládat žádosti o dotaci?

 • Do 16. 7. 2019

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • Regenerace brownfieldu může dosáhnout dotace ze státního rozpočtu nejvýše 2 000,- Kč/m² regenerované plochy, jedná se o plochu mimo rekonstruované objekty.
 • Rekonstrukce objektu/ů může dosáhnout dotace ze státního rozpočtu nejvýše 20 000,- Kč/m2 hrubé podlažní plochy objektu (v případě jednopodlažní haly vyšší než 6 m bude pro výpočet bodového hodnocení hrubá podlažní plocha znásobena koeficientem 1,5).

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí