60% podpora digitalizace vašeho podnikání, připravte se na novou výzvu s námi

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > 60% podpora digitalizace vašeho podnikání, připravte se na novou výzvu s námi

Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  vyhlašuje výzvu ICT a sdílené služby - Digitální podnik. Dotace je až do výše 60 % ze způsobilých výdajů. 

Udržte krok s konkurencí, zdigitalizujte vaši firmu. Podívejte se na podrobnosti a získejte podporu pro váš podnik. S přípravou žádosti vám rádi pomůžeme.

Kdo může podpory využít?

  • Malé a střední podniky, které mají provozovnu mimo hlavní město Prahu.

K čemu je podpora určena?

  • Do způsobilých výdajů se řadí nákup ICT řešení a související služby, nevýrobní digitální technologie i služby poradců a expertů v oblasti počítačové bezpečnosti.

Kolik lze získat?

  • Počítá se s podporou od 1 mil Kč do 10 mil. Kč.
  • Malý podnik (méně než 49 zaměstnanců) dostane až 60 % způsobilých výdajů.
  • Střední podnik (50-249 zaměstnanců) až 50 %.

Na co získáte podporu?

V této výzvě může dotaci získat projekt zaměřený na digitalizaci, automatizaci či robotizaci procesů.

1. Digitální transformace firmy

Zde se jedná o podporu nákupu nevýrobních technologií, umožňujících vytvořit funkční propojený celek efektivnější pro řízení a chod firmy. Podporovány budou například chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav, dále systémy pracující na bázi AI, inteligentní dohledové systémy použitelné např. i pro dohled sítí fyzické infrastruktury, MIS, pokročilé softwarové nástroje pro programátory, softwarové návrháře, softwarové licence (CAD, Inventor, Photoshop atd.), virtualizační platformy, dohledové systémy včetně jejich nezbytných částí, servery, switche, routery atd.

2. Logistické a skladové technologie

Dotace se zaměří především na pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy, technologie RFID, čtečky QR kódů, rozpoznávání obrazu za pomocí neuronových sítí, NFC technologie, sledování stavu zakázek DCS / MES.

3. Vnitropodniková konektivita

Investice by měly vést k zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní, pasivní prvky sítě a stavební práce v areálu firmy).

4. Kybernetická bezpečnost

Dotace budou směřovány hlavně na opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti a datové stability v době zvýšeného ohrožení daného přechodem řady firem do virtuálního prostoru. Podporována bude také systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.

5. Kancelářské aplikace nebo aplikace pro daňovou evidenci

Počítá se také s podporou jednoduchých, základních účetních programů, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou je možno pořídit za cenu, která bude v souhrnu tvořit max. 10 % z CZV.

Co jste možná nevěděli? 

  • Výzva v programu Digitální podnik je chystaná jako průběžná, tzn. že o výsledku vaší žádosti o dotaci jako jedno z hlavních kritérií rozhodne rychlost, s jakou žádost předložíte od okamžiku, kdy bude spuštěn příjem žádostí. 

Zásadním klíčem k získání dotace, i úspěšné implementaci takového projektu, je mít připravený plán digitalizace vaší společnosti. Prvním krokem je zpracování procesní analýzy, která následně navrhne digitální řešení. Spolupracujeme s nezávislými odborníky na projekty digitální transformace firem a s přípravou vám umíme pomoci.

Potřebujete pomoci s žádostí o dotaci? 
Kontaktujte nás. 

Chcete digitalizovat firmu?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky