ONLINE SEMINÁŘ: Dotace na vodohospodářské projekty

Zajímá vás, na jaké vodohospodářské projekty bude možné získat dotaci v aktuálním programovém období 2021-2027 v rámci Operačního programu Životního prostředí? Přemýšlíte, že v obci  zmodernizujete či vystavíte čističku odpadních vod?  Přihlaste se na náš webinář a podívejte se na možnosti financování projektu právě pro vaši obec či město nejen na tato opatření. Dozvíte se základní podmínky dotačních výzev a další užitečné rady pro zpracování vaší žádosti o dotaci.  

Dotace na vodohospodářské projekty

Podporu je možné využít na:

 • Kanalizace (za předpokladu existence vyhovující ČOV)
 • Výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod
 • Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody

Kdy:

23. 2. 2021, 10:00 - 11:00

Kde:

ON-LINE

Cena:

ZDARMA

Co se na webináři dozvíte:

1. Vodohospodářské projekty v OPŽP 2021-2027

Přednášející: Lucie Dušková, projektová manažerka společnosti GRANTEX

 • Příprava projektové dokumentace a inženýring vodohospodářských projektů
 • Jaké přílohy začít připravovat k žádosti o podporu 
 • Co přinášelo kladné body vodohospodářským projektům v minulém programovém období

Pro koho je setkání určeno?

Setkání je vhodné pro starost(k)y, místostarost(k)y a další zástupce měst a obcí.

Jaké jsou výhody webináře: 

 • Účastníte se z pohodlí vaší kanceláře či domova.
 • Využijete čas účinně, nemusíte nikam cestovat. 
 • Můžete pokládat našim přednášejícím konkrétní otázky, které vás zajímají. 
 • Dozvíte se informace, které byste museli hledat mnohem déle. 

Kdo vás webinářem provede:

Mgr. et Mgr. Lucie Dušková

Projektový  manažer

Lucie je projektovou manažerkou ve společnosti GRANTEX ADVISORY GROUP. Věnuje se přípravě žádostí o dotace ve veřejném i soukromém sektoru. Během magisterského studia se specializovala na projekty mateřských, základních a středních škol, nemocnic a integrovaného záchranného systému. V současné době se soustředí zejména na projekty měst a obcí, projekty výzkumu a vývoje, řídí procesy v projektovém oddělení a podílí se na tvorbě workshopů pro naše klienty.

Na chatu vám na vaše dotazy bude odpovídat:

Ing. Veronika Šáchová

Verča se zaměřuje v GRANTEX ADVISORY GROUP na podporu měst a obcí, kterým se snaží pomoci maximálně využít dostupné dotační prostředky. Zpracovává dotační analýzy jednotlivých záměrů a  s kolegyněmi z projektového oddělení spolupracuje na nastavení projektových záměrů tak, aby odpovídaly pravidlům pro čerpání finančních prostředků ať už ze státního rozpočtu, nebo z rozpočtu Evropské unie.

Své první zkušenosti z oblasti dotací získala v roce 2011, kdy jako obchodní zástupce, analytik a projektový konzultant v poradenské společnosti řídila přípravu a administraci projektů na zemědělskou techniku ze Státního fondu Životního prostředí a Státního zemědělského intervenčního fondu.

Související dotační tituly: 

Projektové schéma pro SC 1.4 - kanalizace, ČOV a přivaděče

Projektové schéma pro SC 1.4 - kanalizace, ČOV a přivaděče

Až 100% dotace na projektovou přípravu - kanalizace, přivaděče a čistírny odpadních vod.

Budoucí akce:

Zaregistrujte se na náš online seminář

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí