Přehled dotací

Přehled dotací

Přehled dotací

Kategorie
Stav
Zaměření dotace
Obory podnikání
Dotační programy
Velikost firmy

Inovační vouchery

Až 75% dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Podpora je určena malým a středním podnikům.

Střední školy

Dotace je určena k vybudování, modernizaci nebo vybavení odborných učeben středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, a to ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky.

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Až 100% dotace na rozvoj a zvýšení dostupnosti paliativní péče - stavby, rekonstrukce modernizace, přístrojové vybavení a pořízení automobilů pro zvýšení dostupnosti a rozvoj paliativní péče (lůžkové hospice, paliativní jednotky všeobecných nemocnic, mobilní hospice).

Projektové schéma pro SC 1.4 - kanalizace, ČOV a přivaděče

Až 100% dotace na projektovou přípravu - kanalizace, přivaděče a čistírny odpadních vod.

Brownfieldy pro nepodnikatelské využití

Dotace na regeneraci území, na kterém se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield.

Odčitatelná položka na VaV

Podpora financování podnikového výzkumu a vývoje formou daňově odčitatelné položky. Náklady vynaložené na VaV tak jednoduše odečtete od základu daně z příjmů dvakrát a to jak malý, střední, tak i velký podnik.

Technologické platformy

Až 75% podpora zelené a digitální transformace průmyslu, hlubší spolupráce technologických platforem na evropské úrovni nebo například podpora českých podnikatelů a výzkumných organizací v rámci programu Horizont Europe.

Kybernetická bezpečnost

Až 100% podpora na investice do zabezpečení nejenom kritické informační infrastruktury veřejných institucí. Pomůžeme vám včas podat kvalitně zpracovanou žádost o dotaci se všemi povinnými náležitostmi.

Srážkové vody a opatření proti povodním

Až 85% dotace na realizaci protipovodňových opatření, vsakovacích a retenčních zařízení a dalších projektů přispívajících k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami. Výzva se vztahuje na celé území České republiky.

ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií

Dotace na modernizaci, rekonstrukci nebo náhradu zdroje energie, dále také na změnu konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení. V rámci realizace projektu se podpora vztahuje také na vodíkové aplikace a zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií. Podpora je určena na projekty, jejichž cílem je snížení spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů.

Podpora dětských skupin

Pomůžeme vám získat až 100% dotaci na vybudování nebo rozšíření dětské skupiny.

Revitalizace kulturních památek

Dotace má sloužit k zatraktivnění památek na seznamu UNESCO a národních kulturních památek. Je zaměřena na jejich rekonstrukci, restauraci, zpřístupnění, obnovu a další aktivity sloužící k jejich údržbě.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *