Pojištění pohledávek

SLUŽBY > POJIŠTĚNÍ > Pojištění pohledávek

Jakých oblastí se pojištění pohledávek týká?

Dodávky zboží nebo poskytování služeb na zahraničních, ale i tuzemských trzích s sebou přinášejí řadu rizik, a to v různých fázích přípravy nebo realizace obchodního případu.
Jaká jsou rizika? Na jedné straně může jít o neúplně nebo nesprávně provedený marketingový průzkum trhu, tedy např. o situace, kdy dané zboží je na místním trhu oproti očekávání špatně prodejné, cenová hladina špatně nastavená nebo dané teritorium neskýtá dostatek jistoty z hlediska politické a ekonomické stability.

Druhým typem rizik je volba odběratele, jeho schopnost a ochota plnit závazky. Zejména v oblasti pojištění tohoto druhého typu rizik se jeví jako velmi vhodná forma zabezpečení rizika pojištění dodavatelských úvěrů. 

Novinky ze světa pojištění

Pojištění pohledávek jako nástroj pro řízení struktury pohledávek

Pojištění pohledávek jako nástroj pro řízení struktury pohledávek

Pojištění pohledávek je nástrojem řízení struktury pohledávek moderního podniku, včetně vyhodnocování a průběžného sledování bonity odběratelů, s cílem eliminovat možné škody vzniklé nezaplacením pohledávek v případě platební neschopnosti nebo nevůle odběratelů pojištěného.

Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů

Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů

Věděli jste, že statutární orgány společnosti odpovídají za škodu, kterou způsobí nedodržením zákonných či smluvně převztatých povinností až do výše svého majetku? Je tu však tzv. D&O pojištění, k čemu slouží a pro koho je vhodné?

MŮŽEME BÝT PROSPĚŠNÍ?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

Máme přesah v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.
 

S námi vám neutečou žádné důležité novinky