Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

80 mld. Kč pro české podnikatele,
pro malé, střední i velké firmy

S přípravou žádosti vám rádi pomůžeme.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) nahrazuje Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Výzvy budou kopírovat následující priority:

 • Priorita 1 - Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
 • Priorita 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
 • Priorita 3 - Rozvoj digitální infrastruktury
 • Priorita 4 - Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
 • Priorita 5 - Efektivnější nakládání se zdroji

Na co můžete dotaci získat?

 • Podpora digitalizace, automatizace a průmyslu 4.0
 • Podpora energeticky-úsporných řešení, využívání obnovitelných zdrojů energie, budování sítě zelené infrastruktury, posílení opatření vedoucí ke snížení kontaminace životního prostředí
 • Podpora inovativních řešení a výzkumu a vývoje
 • Nákup výrobních i nevýrobních technologií, rekonstrukce firemních nemovitostí
 • Rozvoj ICT a rozšiřování vysokorychlostního internetu
 • Hospodaření s vodou a využívání druhotných surovin

Jaká je míra podpory?

 • Malý podnik - až 50 % 
 • Střední podnik - až 40 %
 • Velký podnik - až 30 %

Jedná se o předpoklad dle minulých dotačních výzev. 

Vláda v současné době připravuje finální podobu jednotlivých dotačních programů.  Chci novinky o nových výzvách. 

Související články:

Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK - 1. díl

Pojďte se seznámit s novým Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), v prvním díle se dozvíte více o samotném programu a o čtyřech specifických cílech včetně podporovaných aktivit. Je to totiž velká šance pro firmy, jak zvýšit technologickou úroveň a zároveň předběhnout konkurenci!

Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK - 2. díl

Pokračujeme v představení nového Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V druhém díle se dozvíte nejen o podpoře do obnovitelných zdrojů, oběhového hospodářství a lepšímu přizpůsobení se změnám klimatu.

Co firmy čeká v novém programovém období? OP TAK - 3. díl

Pokračujeme v představení nového Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V tomto díle se dozvíte o podpoře digitálního připojení. Kdo bude moci žádat o dotaci a na co bude možné získat podporu?

Získejte podporu pro váš podnik. Postaráme se o to, aby se vám dotace vyplatila. 

S přípravou žádosti vám rádi pomůžeme.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.