Novinky

Další fáze EET

Parlament schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb.

Je rozhodnuto, dotace na fotovoltaiky bude!

Chcete snížit energetickou náročnost a stát se soběstačnými díky pořízení zdroje energie z obnovitelných zdrojů? Nenechte si ujít příležitosti získat zajímavou dotaci na pořízení a instalaci fotovoltaické elektrárny do vašeho podniku.

Jak optimalizovat náklady na výzkum a vývoj?

Přijďte zdarma na seminář, kde se dozvíte užitečné informace, jak optimalizovat vaše náklady na výzkum a vývoj.

Lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH z JČS se blíží!

Finanční správa upozorňuje na blížící se termín pro podání žádosti o vrácení DPH z jiných členských států.

Dotace na výzkum a vývoj

Využijte jedné z posledních možností získat dotace na výzkum a vývoj v programovém období 2014 - 2020

Vláda schválila pro klientský daňový balíček

Vláda schválila novelu daňového řádu, která přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní.

Stravenky jsou dle GFŘ pro účely DPH poukazem

GFŘ zastává názor, že stravenka vydaná za účelem možnosti úhrady služeb restauračních zařízení je poukazem.

Vyhlášení nových dotačních výzev

Byly vyhlášeny nové dotační výzvy - informujte se včas, jaké příležitosti pro vás přináší!

Dražší cigarety a lihoviny?

Sněmovna podpořila vládní daňový baliček, který zvyšuje spotřební daně z lihu, cigaret a dalších tabákových výrobků.

Novela snižující pojistné na nemocenské pojištění a ruší karenční dobu

Dne 1. července 2019 vstupuje v účinnost novela, kterou se snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění pro zaměstnance z 2,3 % na 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu.

Volnější výklad přechodných ustanovení k odpočtu na výzkum a vývoj

Novelizovaná pravidla pro odpočty na podporu výzkumu a vývoje se vztahují na všechny projekty zahájené po datu účinnosti novely.

O krok blíž plošnému režimu přenesení daňové povinnosti

Evropská komise v červnu schválila českou žádost využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u DPH

Dotační příležitost pro hotely, wellness a lázně

Nová dotační příležitost pro hotely, wellness a lázně

Dotace na stroje pro začínající firmy [až 1 milion]

Jaké stroje a technologie dotace na stroje podporuje?

Dotace na recyklaci odpadu a materiálové využití odpadu

Podnikáte v odpadovém hospodářství? Nebo byste rádi začali, pokud Vám s financováním pomůže dotace?

Dotace na nemovitosti a technologie

Dotace jsou exkluzivně pouze pro firmy z Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Více se dozvíte na unikátní bezplatné business snídani.

Výstavba pro obce: Dotace a úvěry na obecní byty

Cílí podpora pouze na výstavbu na zelené louce? Kolik peněz vláda na podporu výstavby obecních bytů v následujících letech vyčlení?

Chcete podpořit svůj výzkum a vývoj? Zajímá Vás dotace TREND!

Jaké jsou parametry národní dotace, kterou vyhlásila Technologická agentura ČR (TA ČR)? Malý spoiler: dotace je určena i pro firmy z Prahy!

Kdy začne příjem žádostí o dotace na obecní byty?

Chce Vaše obec postavit sociální byty nebo nájemní byty pro středně příjmové skupiny?

Sportoviště a cyklostezky: o dotacích na Kávě na EX s grantEX!

Pojďte s námi na kávu. Zveme Vás na setkání u dobré snídaně, během které Vám stihneme vysvětlit podmínky a parametry dotací.

Návrh digitální daně v České republice

Ministerstvo financí na svých stránkách informovalo o předložení návrhu podoby digitální daně v České republice.

Týden inovací 2019

Potkejte se v rámci Týdne inovací 2019 s našimi odborníky na podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Brownfieldy pro podnikatelské využití

Stíhá Vaše obec podat žádost o dotaci na revitalizaci zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměnu na průmyslové a podnikatelské plochy?

UNIQA + Raiffeisenbank = nový koncept pojištění schopnosti splácet

UNIQA za Vás u úvěru od Raiffeisenbank uhradí zbytek půjčky v případě invalidity III. stupně či úmrtí. Co dalšího ještě nabídne?

TOP 10 rizik pro firmy?

2 415 odborníků na vývoj rizik se vyjádřilo k hrozbám, které na podnikatelé čekají během roku 2019. Průzkum provedla Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) v 86 zemích.

Žádali jste o dotaci TRIO? [výsledky žádostí o dotace]

Už jste si zjistili, jestli Vaše firma uspěla? MPO zveřejnilo výsledky.

Dotace na provozování vědeckotechnických parků

Již zítra začne příjem žádostí o dotaci Služby infrastruktury.

OPPIK a zjednodušení administrace?

V jakém případě nebude od žadatelů o dotaci vyžadován elektronický podpis? A kdy se změna projeví?

Rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

Jaký návrh Poslanecká sněmovna schválila?

Změna srovnávací daňové hodnoty u daně z nabytí nemovitých věcí

V rámci stanovení základu daně pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník právo vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu oproti kupní ceně buď cenu zjištěnou (znalecké ocenění), anebo tzv. směrnou hodnotu (tj. hodnotu určenou finančním úřadem bez nutnosti zpracovávat znalecký posudek).

Sleva na manžela/manželku

Finanční správa na svých stránkách zveřejnila Informaci k výpočtu vlastních příjmů manžela/manželky pro účely uplatnění slevy na dani.

Další posun ve schvalování tzv. daňového balíčku

Poslanecká sněmovna včera opět jednala o daňovém balíčku, který dostala zpátky od Senátu.

Náhrada mzdy za dovolenou součástí odpočtu na výzkum a vývoj

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové rozhodl, že náhrady mzdy na dovolenou zaměstnance, který se podílí na projektu výzkumu a vývoje, jsou považovány za náklad přímo související s řešením projektu.

Informace od Generálního finančního ředitelství ke kategorizaci účetních jednotek

Generální finanční ředitelství spolu s Ministerstvem financí vydalo informaci, která by měla zvýšit právní jistotu účetních jednotek zejména v podmínkách účetního období započatého v roce 2018.

Přiznání k dani z příjmu za rok 2018

Posledním dnem pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2018 je pondělí 1. dubna 2019. K tomuto dni by daň měla být také uhrazena na příslušný účet místně příslušného finančního úřadu.

Vyplatí se obcím žádat o dotace na zateplení apod.?

Podaří se nám v článku rozehnat mlhu předsudků nad dotací, kterou má na starost Operační program Životní prostředí (OPŽP)? Nebo Vás jen utvrdíme v přesvědčení, že si tato dotace EU nezaslouží pozornost?

Až 150 mil. dotace na datová centra

Jak Vám dotace pomůže datové centrum postavit či u toho stávajícího ušetřit na provozních nákladech?

Aplikačně orientovaný výzkum? Nanotechnologie? AI? To je TREND!

Technologická agentura ČR (TA ČR) aktualizovala harmonogram dotací. Takže: kdy odstartuje exkluzivní dotace TREND?

Stav daňového balíčku

Senátoři 30. ledna 2019 projednali návrh novely daňových zákonů, který zahrnuje velké změny v zákonech o dani z přidané hodnoty, dani z příjmů a dalších.

Byty nejen pro učitele? Dotace na výstavbu nájemních bytů [až 100 %]

Na březen 2019 je naplánována fantastická dotace na výstavbu nájemních bytů. Vedle výstavby je podpořena i rekonstrukce stávajících obecních bytů. O co jde?

Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Operační program Životní prostředí (OPŽP) k dnešnímu dni zahájil příjem žádostí o dotace na projekty protipovodňové ochrany.

Technologie pro začínající podnikatelé

Vzniklo Vaše podnikání v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017? K dnešnímu dni byl zahájen příjem žádostí o dotace pro začínající firmy.

Změny úhrad v pojištění u OSVČ platné od 1. 1. 2019

Od 1.1.2019 nabývá účinnosti novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Změna způsobu výpočtu superhrubé mzdy

Od začátku roku je platná novela zákona o dani příjmů, která mění způsob výpočtu superhrubé mzdy u poplatníků, kteří jsou účastníky systému sociálního zabezpečení ve státech EU, ve státech tvořící EHS nebo ve Švýcarsku.

Dotace Marketing: Zahraniční veletrhy a výstavy

Dotace až na 10 účastí podnikatele na zahraničních veletrzích a výstavách.

Dotace Průmysl 4.0

Dneska byly vyhlášeny podmínky dotace podporující průmysl 4.0. Kdy můžete předkládat své žádosti o dotace? A na jak vysokou dotaci dosáhnete?

Nízkouhlíkové technologie

30. 11. 2018 byly vyhlášeny 4 dotační výzvy na podporu nízkouhlíkových technologií. O co jde?

Brownfieldy pro nepodnikatelské využití

Příjem žádostí může skončit ještě před plánovaným ukončením. Jaký typ projektů dotace podporuje?

Dotace pro začínající podnikatele: dotace Technologie

Dotační program Technologie je zaměřen na podporu malých podnikatelů, kteří chtějí uskutečnit své podnikatelské záměry a umožňuje pořízení nových strojů a zařízení vč. souvisejícího software.

Dotace na chodníky: Rekonstrukce a výstavba chodníků

Dotace pro obce podporují širokou škálu projektů. Dva naši klienti žádali o dotace na rekonstrukci a výstavbu chodníků podél silnic I. třídy. Cíleně jsme vybrali dvě odlišně velké obce, abychom demonstrovali, že u dotace na počtu obyvatel opravdu nezáleží.

MMR - Podpora rozvoje regionů v roce 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje programy podpory a rozvoje regionů pro rok 2019. Jaké novinky tyto dotace přináší?

Dotace pro Prahu na rok 2019

Operační program Praha – pól růstu ČR vydal harmonogram pro rok 2019. Jaké jsou 2 nejzajímavější dotace?

Změny v harmonogramu OP PIK: Dotace pro firmy

Jakých dotací, které spadají pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, se týká přesunutí termínů?

Nové zdroje pitné vody? Dotace až 80 %

Pokud jste v létě sledovali zprávy, dost možná jste nabyli dojmu, že už teď žijeme ve světě Šíleného Maxe. Česko jakožto vyprahlá poušť, po které se prohání Mel Gibson ve svém sporťáku… Občané byli v nejohroženějších lokalitách ČR nabádání, aby nenapouštěli bazény, omezili zalévání zahrad apod. Brnířov spadá pod okres Domažlice a právě nesoběstačnost ve vodních zdrojích začala bránit v rozvoji obce. K čemu obci dopomohla dotace Zdroje pitné vody?

Emise ze stacionárních zdrojů

Státní fond životního prostředí ČR chce bojovat proti emisím těžkých kovů a zápachu. Pro koho je dotace určená? A jaká opatření podporuje?

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Dotace patří pod Operační program Zaměstnanost. Podpora je zaměřená na sociální začleňování a boj s chudobou. Program je určen pro celou ČR, mimo hl. m. Prahy.

Vyplatí se firmám až 50% dotace na stroje?

V článku si rozkryjeme pro a proti až 50% dotace na stroje, která spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Finanční úřad může žádat o informace i v situacích, kde byste to možná nečekali. Například u svatebčanů

Alespoň tak to vidí Ministerstvo financí ČR, které se ústy ministryně Schillerové postavilo za postup finančního úřadu v Přerově.

Dotace Potenciál: Příjem žádostí zahájen

Chcete investovat do vytvoření či rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity?

Zahájen příjem žádostí u dotace Inovace - Inovační projekt

Agentura pro podnikání a inovace začala přijímat žádosti o dotace na výzkum. vývoj a inovace. Jaké jsou podmínky dotace?

Dotace pro mateřské školy

Od 2. října 2018 lze předkládat žádostí o dotace. Jaké všechny projekty dotace podpoří?

TRIO a Aplikace: Co všechno potřebujete vědět, než o dotaci zažádáte?

Čas pro příjem žádostí o dotaci se přitom krátí: u TRIO do 31. října 2018 a u Aplikace do 17. prosince 2018. Která z dotací bude více vyhovovat Vašemu záměru?

Daňová správa uzavřela s Prahou dohodu o výměně informací v souvislosti s Airbnb

Generální finanční ředitelství podepsalo s Magistrátem hlavního města Prahy memorandum o spolupráci za účelem vzájemného poskytování informací a identifikaci osob, které poskytují ubytování prostřednictvím internetových platforem (např. Airbnb) jako potencionální daňové subjekty.

Materiálové a energetické využití odpadů: Příjem žádostí zahájen

Jaké jsou podmínky dotace od Operačního programu Životní prostředí a co všechno dotace podpoří?

Budování a modernizace datových center: Příjem žádostí zahájen

Jak vysoká je dotace, která podporuje podnikatele, kteří se zabývají provozem datových center?

Jak udržet vodu v krajině? Jak bojovat s extrémními léty?

K Česku se zjednodušeně hodí příměr k šikmé střeše, která má sice okapy, ale nevede k nim dost barelů na dešťovku – takříkajíc k použití na potom. Proč se našemu státu hodí lépe zvládnout hospodaření s vodou už dnes?

5 dotací na nové stroje – a nejen do výroby? Kdy, kde a za jakých podmínek?

Lze v současnosti ještě vůbec získat dotace na pořízení strojního vybavení do výroby? Jaké všechny dotace na stroje a technologie můžete čerpat? Vše se dozvíte v našem novém článku, kde Vám jednotlivé možnosti představíme.

Výměna starých strojů za nové

Program Úspory energie podporuje i výměnu staré techniky za novou. Důležité je, aby nový stroj produkoval méně emisí.

Úspory energie: příjem žádostí zahájen!

Chcete investovat do snížení energetické náročnosti podnikatelského objektu?

Dotace pro firmy: Nemovitosti!

Podporovány budou zejména objekty typu brownfield.

Dotace na nové byty

Ode dneška se budou dít velké věci: obce, NNO, církve a církevní organizace začnou předkládat dotační žádosti na projekty rekonstrukcí starých, nevyužívaných budov.

Dotace na nové byty

Ode dneška se budou dít velké věci: obce, NNO, církve a církevní organizace začnou předkládat dotační žádosti na projekty rekonstrukcí starých, nevyužívaných budov.

Rozvoj sociálních služeb

Už víte o podmínkách u čerstvě vyhlášené výzvy, která je určená pro veřejný sektor?

Brownfieldy: Dotace pro obce

Dotace na nové průmyslové a podnikatelské plochy! O co přesně jde?

3 mýty o dotaci na sociální bydlení

Díky úzkému kontaktu s obecními zastupitelstvy se setkáváme s předsudky ohledně realizace projektů na sociálního bydlení. Jaké 3 mýty zaznívají od pochybujících, ale přesto ideálních žadatelů o dotaci? Až 95% dotaci na sociální bydlení lze využít na novostavby, rekonstrukce a nákupy nemovitostí.

Zdroje pitné vody

K přerozdělení je 600 mil. Kč. Schvalování žádostí bude průběžné. Peníze proto mohou dojít ještě před naplánovaným datem ukončení výzvy. S čím Vám dotace pomůže? A jak vysokou podporu získáte?

Kdy vyhlásí 4. TRIO?

Bude dotace na aplikovaný výzkum k dispozici i pražským firmám?

Čističky odpadních vod a kanalizace

Alokace 2 mld. Kč: kdy můžete začít žádat o dotaci?

Školící střediska

Známe termín vyhlášení 3. výzvy.

TOP 3 dotace pro firmy

Svatá trojce mezi dotacemi pro firmy. V jakém pořadí je firmy mohou využít? Na červen 2018 se očekává vyhlášení dalších dotací na výzkum, vývoj a inovace!

Dotace Nemovitosti

Program Nemovitosti je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do rekonstrukcí vlastních technicky nevyhovujících objektů a přeměnit je na podnikatelské objekty. Zejména budou podporovány objekty typu brownfield.

„Aféra“ OP PIK: Jak to ovlivní Vaši firmu?

Co se to děje kolem Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)? V médiích se dočtete, že mu Evropská komise zmrazila 114 mld. Kč. Jak to reálně ovlivní žadatele o dotace? A musí se bát i Vaše firma?

Čeho se v obcích obávají, když se řekne sociální bydlení?

Je pravda, že když dostanete až 95% dotaci na zřízení sociálního bydlení, bude Vám někdo diktovat, s kým máte podepsat nájemní smlouvu? Informace jsou relevantní pro obce, neziskové organizace, církve a církevní organizace, které uvažují o zřízení sociálního bydlení.

Také chcete získat nové obchodní partnery ze zahraničí? Dotace Marketing!

Jste firmou, která má potenciál zaujmout na zahraničních veletrzích či výstavách? Chcete získat nové obchodní partnery? Přečtěte si o zkušenostech našeho klienta.

Jste inovující subjekt? Dotace Epsilon: Výzkum a vývoj

Je dotace na podporu inovujících firem a výzkumných organizací určená i pro Prahu? Proč je v probíhající veřejné soutěži vyžadován i tzv. aplikační garant? A je dotace vyplácena zpětně nebo předem?

Sociální bydlení: V čem se liší nová výzva od té předchozí?

Jak se to má s podporou novostaveb?

VYHLÁŠENÍ: Sociální bydlení

Až 95% dotace je vyhlášena. Na co se můžete těšit?

Jak náročné je získání dotace na malou vodní nádrž, tůni či mokřad?

Chcete postavit či obnovit malou vodní nádrž, tůni nebo mokřad? Jak náročné bude získat dotaci? Uvažujete-li o dotaci, zjistíte, jak úřednici pohlíží na jednotlivá vodní díla.

Klient vyměnil 2 výrobní stroje: dotace Úspory energie

Za určitých podmínek lze s dotačním programem Úspory energie vyměnit starý výrobní stroj za nový. Klientovi, který se specializuje na vstřikování plastů, šlo o výměnu 2 vstřikovacích lisů. Jaká byla jeho cesta k získání dotace?

Průmysl 4.0: příjem žádostí o dotaci

Dotační program je zaměřen na podporu malých a středních firem a to prostřednictvím digitální transformace. Jak vysoké jsou dotace?

Klientova cesta k dotaci na: Solární panely

I letos dostaly české firmy šanci čerpat až 80% dotace na nákup solárních panelů. Zde je zkušenost jednoho z klientů! Půjdete v jeho šlépějích?

Sociální podniky a chráněná pracoviště

V Operačním programu Praha – pól růstu ČR lze nyní podávat žádosti o dotaci na podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť na území hl. m. Prahy.

Epsilon: dotace pro aplikovaný výzkum a experimentální vývoj

Kdy Technologická agentura ČR vyhlásí 4. výzvu pro dotaci Epsilon?

Dotace na FOTOVOLTAIKU a MARKETING: známe termíny a podmínky dotací

Chcete pro svůj podnik solární panely vč./bez akumulátoru? Nebo chcete svůj podnik dostat na zahraniční veletrhy? Jak vysoké dotace získáte?

Známe podmínky u dlouho očekávané dotace pro malé a střední podniky!

Agentura API konečně vyhlásila dlouho očekávanou 1. výzvu v dotačním programu Proof of Concept. Co všechno díky dotaci zaplatíte? A kolik peněz dostanete?

Jak se Váš podnik přiblíží k energetické soběstačnosti?

Odoláte a ohrnete nos nad masivní podporou pro pořízení fotovoltaických panelů včetně akumulátoru? Jaký je reálný přínos pro podnik?

2 dotace na nákup technologií!

Sáhne si i Váš podnik na dotaci na nákup technologií?

Dotace pro letecký průmysl až 70 %

Zahájen příjem žádostí v programu Aplikace – Clean Sky 2.

Protipovodňová ochrana intravilánu

Co všechno postavíte a zrekonstruujete v současné výzvě?

TOP 5 nejčastějších chyb v žádostech o dotaci v programech APLIKACE, POTENCIÁL a INOVACE

Na co si dát pozor, pokud chcete dotaci na vybavení výzkumného střediska, na stroje, nemovitosti, materiál a třeba i na mzdy výzkumníků?

Příběh úspěšného žadatele – program Aplikace

Máte už výzkumné středisko nebo prototypovou dílnu? Máte vlastní projekty výzkumu a vývoje? Nefinancujte tyto nákladově náročné projekty pouze z vlastních zdrojů. Využijete program Aplikace na mzdy výzkumníků, materiál, na náklady smluvního výzkumu a na další režijní náklady. Umíte si představit projekty, které by mohly být podpořené z dotačního programu Aplikace? Zde je jeden z nich.

Příběh úspěšného žadatele – dotace Potenciál

Chcete vyvíjet, ale nemáte na čem? Jste malý nebo střední podnik? S Potenciálem postavíte a vybavíte výzkumné středisko, anebo prototypovou dílnu. Umíte si představit projekty, které by mohly být podpořené z dotačního programu Potenciál? Zde je jeden z nich.

Příběh úspěšného žadatele: dotace Inovace

Vyvinuli jste produkt a teď ho potřebujete začít vyrábět? Umíte si představit projekty, které by mohly být podpořené z dotačního programu Inovace? Zde je jeden z nich.

Sociální bydlení nerovná se ghetto

Moderní pojetí sociálního bydlení spočívá v pomoci znevýhodněným skupinám obyvatel. O kom je řeč? Primárně se jedná o nízkopříjmové skupiny, které se vlivem různých okolností ocitly v bytové nouzi. Na mysli máme například rodiče samoživitele, invalidy, seniory a zletilé, kteří opustili dětský domov a mnoho dalších. Sociální bydlení je jednou z cest, jak zatočit s obchodníky s chudobou. Jen od roku 2006 se zvýšil počet ubytoven v naší zemi z 80 000 na 115 000!

TOP 3 dotace pro podniky

Tří králové mezi dotacemi pro podniky. Mohou dojít do firem pospolu, ale v jakém pořadí vejdou do dveří?

Čím obce zvýší svou šanci na dotaci na sběrné dvory či kontejnery na tříděný odpad?

S odpadky se dá dělat více, než je jen házet do popelnice, a pak je vyklopit na skládku. Operační program Životní prostředí (OPŽP) vyhradil 800 milionů na ambiciózní projekty. Čeho má Česko podle EU dosáhnout do roku 2025?

Podnikáte v odpadovém hospodářství?

Bez čeho se u žádosti o dotaci na odpadové hospodářství neobejdete? Jaká jsou omezení u bioplynových stanic, svozu odpadu apod.? S námi budete v obraze.

Úspory energie - zkrácení termínu o 5 měsíců

Podnikům by neměla ujít zásadní změna u programu Úspory energie!

Zahájen příjem žádostí v programu APLIKACE

APLIKACE má za cíl podporovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Je určená pro všechny podniky a výzkumné instituce, které chtějí realizovat projekty v oblasti výzkumu a vývoje zaměřené na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod.

OP PIK vyhlásil příjem žádostí pro program Partnerství znalostního transferu

Program je zaměřen na podporu spolupráce mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností mezi podnikatelským sektorem a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí.

OP PIK vyhlásil příjem žádostí pro program POTENCIÁL

Malý či střední podnik? Důležitý je záměr investovat do vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

Má smysl uvažovat o FVE pro Vaši firmu?

Venku máme takové vedro, že se místy krčíme ve stínech jako upíři. Co se ale sluníčku nepotřebuje vyhýbat, je fotovoltaický panel! Evropa před klimatickými změnami nezavírá oči a důkazem je i dotační program Úspory energie – FVE. Ano, firmám se díky tomu výrazně zkrátí doba návratnosti investice do fotovoltaických panelů. Ano, firmy se tak stanou energeticky soběstačnější! Článek Vám napoví, jestli má v podmínkách Vaši firmy vůbec smysl nad fotovoltaikou uvažovat.

Agentura API otevírá příjem žádostí o dotace ve výzvě Úspory energie – Energeticky efektivní budovy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Agenturou pro podnikání a inovace dnes vyhlásilo výzvu v programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy. Podnikatelé tak mají fantastickou příležitost získat dotaci na stavbu, přístavbu či nadstavbu energeticky efektivních budov!

3. veřejná soutěž programu TRIO vyhlášena

Dnes vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v pořadí již 3. veřejnou soutěž v programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO. Zájemci o dotace v tomto programu mohou své žádosti předkládat již od 16. května.

Nové výzvy OPŽP

Operační program Životní prostředí (OPŽP) vyhlásil ke dni 3.4.2017 další sérii zajímavých výzev. Výzvy jsou zaměřeny na protipovodňová opatření, rekultivace skládek, prevenci vzniku odpadů, ale i opatření vedoucí ke snižování energetické náročnosti v rámci veřejných budov.

Podpora sociálního bydlení v rámci IROP se posouvá

Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo posunutí harmonogramu vyhlášení výzev na podporu sociálního bydlení v rámci IROP. Oproti původnímu vyhlášení v dubnu 2017 se vyhlášení posouvá až na červen 2017.

Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu Epsilon

Technologická agentura ČR (TAČR) dne 3.3.2017 oznámila vyhlášení v pořadí již 3. veřejné soutěže v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Schválení programu Proof of Concept

Vláda České republiky schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu ohledně vyhlášení nového programu Proof of Concept, který je určený pro podnikatele a výzkumné organizace.