DOTACE NA BYTOVÉ DOMY

Od roku 2012 jsme podali již více než 300 dotačních projektů zaměřených na úspory energie. Díky těmto mnohaletým zkušenostem u nás získáte profesionální a úspěšné výsledky.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM > Dotace na bytové domy

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) se zaměřuje na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech.

V rámci dotačního programu lze získat dotaci na zateplení, výměnu oken, instalaci fotovoltaické elektrárny, výměnu zdroje vytápění, vybudování zelené střechy aj. Program nově zastřešuje dříve oddělené Kotlíkové dotace (v současné době primárně určeny pro nízkopříjmové domácnosti) a také dotace na Dešťovku.

Máte v úmyslu realizovat energeticky úsporná opatření v rámci Vašeho objektu, ale nejste si jisti, zdali by Váš záměr mohl být způsobilý? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám poradíme a následně dovedeme Váš projekt nejen k úspěšnému podání žádosti o podporu, ale zejména k jeho úspěšné realizaci.

V rámci Nová zelená úsporám můžete použít dotace na tyto typy úkonů:

ZATEPLENÍ

Zateplení obvodových stěn, střech, stropů a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

KOTLE, KAMNA A TEPELNÁ ČERPADLA

Výměna neekologických kotlů nižší než 3. třídy a lokálních topidel na pevná paliva, využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.

DEŠŤOVKA – DEŠŤOVÁ A ODPADNÍ VODA

Efektivní hospodaření s dešťovovou vodou a systémy na využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalevání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY, SOLÁRNÍ OHŘEV

Pořízení a instalace nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ

Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY

Systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.

PROJEKTOVÁ PODPORA

Projektová příprava, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě.

Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh elektrického akumulačního systému a každý připojený byt.

ZELEŇ

Výsadba stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví nebo dlouhodobém užívání žadatele. Pozemky navazují na bytový dům nebo se nachází ve společně užívaných plochách vnitrobloků.

STÍNÍCÍ TECHNIKA

Venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie...), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy.

ZELENÉ STŘECHY

Výstavba zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na bytových domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.

EKOMOBILITA

Pořízení a instalace dobíjecí stanice pro osobní vozidla na elektropohon (kategorie M1) a další zařízení nezbytná pro jejich provoz.

NOVOSTAVBA

Výstavba bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností a nákup bytu v novém bytovém domě. 

Dotaci můžete získat i při změně již dokončeného domu, který před zahájením stavby kritéria pasivního domu nesplňoval.

BONUS ZA KOMBINACI VÍCE OPATŘENÍ

Pokud zkombinujete více opatření, můžete získat peníze navíc. Čím více kombinací, tím vyšší bonus.

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na úspory energie v podnicích, v případě potřeby zajistíme konzultaci s energetickým auditorem. 

DOTAČNÍ PROGRAMY

Fotovoltaiky pro podnikatele

Fotovoltaiky pro podnikatele

35-50 % dotace na pořízení a instalaci systémů fotovoltaiky včetně akumulace energie, projektovou dokumentaci stavby (fotovoltaické elektrárny) a inženýrskou činnost ve výstavbě - externě nakupované služby.

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Až 50% dotace na výrobu a distribuci energie z obnovitelných zdrojů: větrná elektrárna, solární panely, malá vodní elektrárna a další.

MÁTE ZÁJEM O DOTACI NA BYTOVÉ DOMY?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.


Zvolte nejdříve svůj plán. Na výběr je rekonstrukce nebo novostavba:

 • Není vybráno
 • Rekonstrukce
 • Novostavba

Vyberte, o co máte zájem:

 • Není vybráno
 • S ručním ovládáním
 • S inteligentním řízením
 • Není vybráno
 • Kotel na biomasu s ručním přikládáním
 • Kotel na biomasu automatický
 • Kamna na biomasu s ručním přikládáním
 • Kamna na biomasu automatický
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní vytápění
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní vytápění s přípravou teplé vody
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní vytápění s přípravou teplé vody napojené na fotovoltaický systém
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
 • Plynový kondenzační kotel
 • Napájení na centrální zásobování teplem
 • Není vybráno
 • Solární termický ohřev vody
 • Solární termický ohřev vody s přitápěním
 • Solární fotovoltaický ohřev vody
 • Ohřev vody s tepelným čerpadlem
 • Není vybráno
 • Malá instalace
 • Malá instalace s akumulátory
 • Velká instalace
 • Velká instalace s akumulátory
 • Není vybráno
 • Centrální systém
 • Decentrální systém
 • Není vybráno
 • Centrální
 • Decentrální systém – jedno odběrové místo
 • Decentrální systém – dvě odběrová místa
 • Decentrální systém – tři odběrová místa
 • Není vybráno
 • Součást projektu
 • Není vybráno
 • Dešťová voda pro zálivku
 • Dešťová voda pro zálivku a splachování WC
 • Systém pro využití odpadní (šedé) vody
 • Systém pro využití odpadní a dešťové vody
 • Není vybráno
 • Bude instalována jedna stanice
 • Budou instalovány dvě stanice
 • Není vybráno
 • Nízkoenergetický dům
 • Pasivní dům
 • Pasivní dům s vyšším podílem OZE
 • Není vybráno
 • Dílčí
 • Základní
 • Komplexní
 • Památkově chráněného domu