Mzdy

Vedení mzdové agendy​

  • Komplexní zpracování mezd
  • Zpracování přihlášek a odhlášek
  • Průběžná komunikace se zaměstnanci a pověřenými osobami na straně klienta
  • Příprava mzdových výkazů, ročních zúčtování, daňových přiznání, evidenčních listů a dalších požadovaných výstupů
  • Zastupování při kontrolách ze strany příslušných úřadů a průběžná komunikace s nimi
  • Výplata mezd a mzdových odvodů či zasílání platebních příkazů
  • Příprava individuálních reportů ve formě požadované klientem
  • Monitoring legislativních změn a hodnocení jejich potenciálních dopadů na klienta a jeho zaměstnance

Novinky z oblasti účetnictví a mezd

Novela snižující pojistné na nemocenské pojištění a ruší karenční dobu

Novela snižující pojistné na nemocenské pojištění a ruší karenční dobu

Dne 1. července 2019 vstupuje v účinnost novela, kterou se snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění pro zaměstnance z 2,3 % na 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu.

ČAS NA ZMĚNU?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

Máme přesah
v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.