Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Program Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů je určen na podporu investic zaměřených na zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti podnikatelů v oblasti zpracování zemědělských produktů, které by měli vést mimo jiné ke zkrácení dodavatelských řetězců. Program spadá pod Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Pořízení vybavení a infrastruktury pro zpracovatelské podniky

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva je plánována na 15. 6. 2021

Kdo může o dotace žádat?

Zemědělští podnikatelé

Výše dotace?

Až do výše 40 %

K čemu je dotace určena?

Dotaci lze využít na investice za účelem pořízení vybavení a infrastruktury pro zpracovatelské podniky, například ve formě:

 • Výstavby a vybavení vinařství
 • Výstavby a vybavení masokombinátu
 • Výstavby skladu
 • Výstavby prodejny vlastních výrobků

Výše dotace?

 • Dotace až 45 % způsobilých výdajů.

Kdo může o dotace žádat?

 • Program je určen pro mikropodniky, malé a střední podniky podnikající v zemědělské výrobě, výrobě potravin, anebo krmiv

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně VYHLÁŠEN
 • Nová výzva je plánována na 15. 6. 2021

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů pro váš podnik. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky