Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Program Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů je určen na podporu investic zaměřených na zvýšení efektivity výroby a konkurenceschopnosti podnikatelů v oblasti zpracování zemědělských produktů, které by měli vést mimo jiné ke zkrácení dodavatelských řetězců. Program spadá pod Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Pořízení vybavení a infrastruktury pro zpracovatelské podniky

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzvy zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Zemědělští podnikatelé

Výše dotace?

Až do výše 40 %

K čemu je dotace určena?

Dotaci lze využít na investice za účelem pořízení vybavení a infrastruktury pro zpracovatelské podniky, například ve formě:

 • Výstavby a vybavení vinařství
 • Výstavby a vybavení masokombinátu
 • Výstavby skladu
 • Výstavby prodejny vlastních výrobků

Výše dotace?

 • Dotace až 45 % způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

 • Program je určen pro mikropodniky, malé a střední podniky podnikající v zemědělské výrobě, výrobě potravin, anebo krmiv

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Nová výzva zatím není plánována

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

K čemu je dotace určena?

 • Pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do softwaru, hardwaru a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících
 • Využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů)

Výše dotace?

Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci 0,5 - 30 mil. Kč.

Procentuální výše podpory:

 • malé podniky – až 45 %;
 • střední podniky – až 35 %;

Kdo může o dotace žádat?

Program ICT a sdílené služby je určen pro malé a střední podniky působících na území mimo hl. m. Prahu.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Vyhlášení nejbližší výzvy se očekává v listopadu 2020.
 • Příjem žádostí proběhne od 14. 12. 2020 do 15. 3. 2020

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů pro váš podnik. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Rychlejší vyhrává

Chystaná výzva bude koncipovaná jako tzv. průběžná. To prakticky znamená, že žádosti jsou vyhodnocovány a schvalovány průběžně v pořadí, ve kterém je žadatelé předložení. Nenechávejte proto přípravu na poslední chvíli, rádi vám s přípravou pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky