Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Program Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu projektů a opatření, která zvýší kvalitu prostředí v sídlech a jejich ekologickou stabilitu a posílí vztah obyvatel k životnímu prostředí. Program vychází z Prioritní osy 4, Specifického cíle 4.4.

K čemu je dotace určena?

K zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 30. 11. 2021

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, podnikatelské subjekty

Výše dotace?

Až do výše 60 %

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na digitální transformaci, díky tomu vám umíme pomoci s technickým návrhem projektu tak, aby skutečně efektivně řešil digitalizaci vašeho podniku. 

K čemu je dotace určena?

 • Zakládání a revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ve formě:
  • zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch apod.;
  • ošetření stromů a doplnění stávající výsadby.
 • Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků jako jezírek, mokřadů, drobných retenčních nádrží apod.

Kdo může o dotace žádat?

Program Zlepšení kvality prostředí v sídlech je určen pro:

 • Vlastníky příslušných objektů.
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, spolky.
 • Organizační složky státu, státní podniky.
 • Společenství vlastníků jednotek.
 • Podnikatelské subjekty a fyzické osoby podnikající.

Výše dotace?

 • Procentuální výše podpory činí až 60 % ze způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 250 tis. Kč.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 30. 11. 2021.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky