Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Program Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu projektů a opatření, která zvýší kvalitu prostředí v sídlech a jejich ekologickou stabilitu a posílí vztah obyvatel k životnímu prostředí. Program vychází z Prioritní osy 4, Specifického cíle 4.4.

K čemu je dotace určena?

K zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, podnikatelské subjekty

Výše dotace?

Až do výše 50 %

K čemu je dotace určena?

 • Zakládání a revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ve formě:
  • zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch apod.;
  • ošetření stromů a doplnění stávající výsadby.
 • Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků jako jezírek, mokřadů, drobných retenčních nádrží apod.

Výše dotace?

 • Dotace až 60 % ze způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 250 tis. Kč.

Kdo může o dotace žádat?

Program Zlepšení kvality prostředí v sídlech je určen pro:

 • Vlastníky příslušných objektů
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, spolky
 • Organizační složky státu, státní podniky
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Podnikatelské subjekty a fyzické osoby podnikající

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Nová výzva zatím není plánována.

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s přípravou pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky