Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

Program Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích je součástí Státního fondu životního prostředí v programovém období 2014 – 2020. Program je zaměřen na podporu zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích.

K čemu je dotace určena?

Dotace na zakládání a obnovu alejí, dále na parky, odpočinkové plochy, tůně, mokřady, také na podporu hnízdění ptáků, plazů a mnoho dalšího

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí bude zahájen 1. 10. 2020

Kdo může o dotace žádat?

Oprávněnými příjemci podpory jsou obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku)

Výše dotace?

Do výše 1 mil. Kč

K čemu je dotace určena?

  • Zakládání a obnova ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru jako jsou aleje, parky, odpočinkové plochy, tůně, mokřady aj.
  • Opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech - podpora hnízdění ptáků, plazů aj.
  • Zakládání a obnova ploch izolační zeleně v okolí silnic či jiných zdrojů prašnosti
  • Pořízení nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře
  • Přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné
  • Obnova a budování cest, pěšin a mostků

Výše dotace?

  • Až do výše 1 mil. Kč

Kdo může o dotace žádat?

  • Oprávněnými příjemci podpory jsou obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku) a obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ 

Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky, vyjma aktivit spojených s účastí obce v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe, kde realizace může probíhat také mimo území České republiky.

Kdy je možné o dotace požádat?

  • Příjem žádostí bude zahájen 1. 10. 2020. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky