Zdroje pitné vody

Program Zdroje pitné vody je zaměřen na podporu aktivit, které vedou k zajištění průzkumů, navržení a realizace technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů a tím zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství. Program je součástí Národního programu Životní prostředí.

K čemu je dotace určena?

Zajištění zdrojů pitné vody (vrty, studny, přivaděče)

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 30. 6. 2021

Kdo může o dotace žádat?

Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosrpváních celků

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

Podporu lze využít na projekty zaměřené na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody prostřednictvím realizace následujících opatření:

 • Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody
 • Vyhledávání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (průzkumné vrty)
 • Vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající rozvod pitné vody nebo vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody

V rámci projektu jsou podporovány následující výdaje:

 • Projektová příprava – projektová dokumentace, odborné posudky, zadávací dokumentaci
 • Zpracování dat a vyhodnocení výsledků
 • Stavební práce a služby související s realizací podpořených opatření
 • Publicita projektu

Výše dotace?

 • Dotace 100 tis. Kč až 3 mil. Kč
 • Dotace až 80 % způsobilých výdajů, v závislosti na akutnosti nedostatku pitné vody řešeného v rámci projektu

Kdo může o dotace žádat?

 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 30. 6. 2021.

GRANTEX životní prostředí zajímá

 1. Obec a její cesta k dotaci na nové zdroje pitné vody. ČTĚTE ZDE
 2. Jak udržet vodu v krajině? Jak bojovat s extrémními léty? VÍCE ZDE
 3. Jak náročné je získání dotace na malou vodní nádrž, tůni či mokřad? VÍCE ZDE

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s ní pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky