ZAJISTIT DODÁVKY PITNÉ VODY

Program Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu investic, které vedou k zabezpečení stabilních dodávek pitné vody v odpovídající jakosti. Program vychází z Prioritní osy 1, Specifického cíle 1.1 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

K čemu je dotace určena?

Výstavba rozvodných sítí pitné vody včetně výstavby vodovodních přivaděčů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce a města, dobrovolné svazky obcí

Výše dotace?

Až do výše 63,75%

K čemu je dotace určena?

 • Výstavba či modernizace úpraven vody včetně technických opatření pro ochranu zdrojů pitné vody
 • Výstavba či modernizace vodovodů a rozvodných sítí pitné vody

Výše dotace?

 • Způsobilé výdaje projektu musí být minimálně 3 mil. Kč bez DPH a maximálně 50 mil. EUR vč. DPH
 • Dotace až 63,75 %

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, města a obce a dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávnímu subjekty

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení další výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky