Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Program Zajištění povodňové ochrany intravilánu je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu opatření, které mají zvýšit ochranu obyvatel, jejich zdraví a majetku před rizikem vzniku povodní a jejich následků. Program vychází z Prioritní osy 1, Specifického cíle 1.3 – Zajištění povodňové ochrany intravilánu.

K čemu je dotace určena?

Opatření ke zvýšení povodňové ochrany intravilánu měst a obcí

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, svazky obcí, NNO, příspěvkové organizace, státní organizace

Výše dotace?

Až do výše 85 %

K čemu je dotace určena?

 • Zprůtočnění či zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, města a obce a svazky obcí
 • Organizační složky státu a státní podniky
 • Příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace
 • Vysoké školy a veřejné výzkumné organizace
 • Církve, náboženské společnosti a jejich svazy
 • Fyzické osoby podnikající

Výše dotace?

 • Dotace až 85 % ze způsobilých výdajů

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Nová výzva zatím není plánována

Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

Mohlo by vás zajímat...

Kadaň bojuje se suchem

Kadaň bojuje se suchem

Jak aktuální otázku sucha řeší Kadaň? Přehledně v našem článku.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky