Výstavba energeticky úsporných veřejných budov

Výstavba energeticky úsporných veřejných budov je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 - 2020. Je zaměřen na zefektivnění zavedení povinnosti výstavby budov veřejné správy s co nejnižší energetickou spotřebou. Program vychází z Prioritní osy 3, Specifického cíle 3.5. - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.

K čemu je dotace určena?

Dotace na zefektivnění zavedení povinnosti výstavby budov veřejné správy s co nejnižší energetickou spotřebou

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, města a obce, příspěvkové org., VŠ, státní podniky, organizační složky státu

Výše dotace?

Až do výše 45 %

K čemu je dotace určena?

 • Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu při výstavbě nových budov veřejné správy.

Výše dotace?

 • Dotace až 45 % z celkových uznatelných nákladů.

Kdo může o dotace žádat?

Program Snížení energetické náročnosti veřejných budov je určen pro:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce
 • Státní podniky, organizační složky státu

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Nová výzva zatím není plánována.

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s přípravou pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky