Vysokorychlostní internet

Program Vysokorychlostní internet je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na zpřístupnění vysokorychlostního internetu na tzv. „bílých místech“ v ČR a tím mj. zvýšit konkurenceschopnost začínajících podnikatelů.

K čemu je dotace určena?

Modernizace stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 75 %

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na digitální transformaci, díky tomu vám umíme pomoci s technickým návrhem projektu tak, aby skutečně efektivně řešil digitalizaci vašeho podniku. 

K čemu je dotace určena?

 • Investiční náklady na rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu s cílem umožnit koncovému zákazníkovi reálny vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s pouze prostřednictvím výměny aktivních prvků sítě.
 • Investiční náklady na zřizování nových sítí umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit reálnou přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s.

V rámci těchto aktivit lze dotační prostředky využít mj. na:

 • investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu;
 • investiční náklady na aktivní prvky integrované do sítě vysokorychlostního připojení k internetu;
 • nákup fyzické a síťové infrastruktury;
 • investiční náklady na stavební a inženýrské práce, které souvisejí s výstavbou síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu;
 • investiční náklady na stavební a inženýrské práce, které souvisejí s modernizací stávající širokopásmové infrastruktury do stavu vysokorychlostní infrastruktury přístupových sítí nové generace („sítě NGA“).

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé a střední podniky.
 • Podnikatelský subjekt, který nesplňuje definici malého a středního podniku podle podmínek dotace, bude vést účetnictví nebo daňovou evidenci rozšířenou o zvláštní požadavky, nebo vést oddělené účetnictví o projektu.
 • Žadatel o dotaci musí být registrován u Českého telekomunikačního úřadu.

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci 0,5 až 200 mil. Kč.
 • Procentuální výše podpory činí až 75 % ze způsobilých výdajů.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Nová výzva zatím není plánována.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky