Vodovodní přivaděče, vodovodní řady

K čemu je dotace určena?

Výstavba vodovodů, vodovodních přivaděčů a řadů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Vyhlášení výzvy očekáváme 16. 6. 2023.

Kdo může o dotace žádat?

Obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, obchodní společnosti vlastněné z části obcemi aj.

Jaká je celková výše dotace?

Až 70 %

 • Vyhlášení výzvy očekáváme 16. června 2023. Informace o výzvě jsem převzali z výzvy minulého období. Informace aktualizujeme, jakmile budou pro žadatele dostupné.
 • Víte, že se jedná o titul, který vás zajímá? Připravte se na výzvu již nyní a zvyšte své šance na její získání. Naši dotační specialisté vám poradí, jaké kroky realizovat, abyste zvýšili svou úspěšnost. Za naše poradenství platíte až po získání dotace.

Dotace z Operačního programu Životní prostředí je určena na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu dle platného zákona za účelem nového napojení obyvatel na veřejný vodovod. Podporována je také výstavba vodovodních přivaděčů a řadů. Dotované projekty lze realizovat na celém území České republiky.

 • Výše dotace je až 70 %
 • Minimální výše zposobilých výdajů: 3 mil. Kč
 • Příjem žádosti je již ukončen.
 • Ukončit projekt je nutné do 31. 12. 2029 (nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak)

O jaký druh výzvy se jedná?

Výzva je vyhodnocována průběžně, při vyčerpání alokace může skončit příjem žádostí dříve, než je stanoveno. Pro získání dotace je tedy důležitá jak kvalita žádosti, tak její včasné odevzdání.

Jaký je způsob financování?

Způsob financování je ex-post (dotace je proplacena po ukončení projektu).

Celková alokace je přibližně 900 mil. Kč.

Kdo může o dotaci žádat?

 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hlavního města Prahy
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi
 • Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Na co je možné dotaci využít?

Výzva je určena na výstavbu nebo dostavbu vodovodů v lokalitách, kde v současné době neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Podporu lze využít na výstavbu a modernizaci vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů, na výsavbu úpraven vody a na výstabu (intenzifikaci nebo revitalizaci) stávajících vodních zdrojů.


Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky z mnoha různých oborů. V případě jakékoliv potřeby se tedy neváhejte na nás s čímkoliv obrátit.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 


ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *