Virtuální podnik

K čemu je dotace určena?

Podpora digitální transformace podniků

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí je plánován na 30. 3. 2023.

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední a velké podniky

Jaká je celková výše dotace?

Až 40 %

 • Vyhlášení výzvy očekáváme 30. dubna 2023. Informace o výzvě jsem převzali z výzvy minulého období. Informace aktualizujeme, jakmile budou pro žadatele dostupné.
 • Víte, že se jedná o titul, který vás zajímá? Připravte se na výzvu již nyní a zvyšte své šance na její získání. Naši dotační specialisté vám poradí, jaké kroky realizovat, abyste zvýšili svou úspěšnost. Za naše poradenství platíte až po získání dotace.

K čemu je dotace určena?

 • Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie – pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd.
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě). Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců
 • Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav atd. 
 • Kybernetická bezpečnost – podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se například o IT certifikáty, digital skills atd. 
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů 
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace

Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 8. 2024, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.

Jaké jsou povinné přílohy k dotaci?

 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období
 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován – list vlastnictví + snímek katastrální mapy, nebo kupní smlouvu/smlouvu o smlouvě budoucí kupní, nebo nájemní smlouvu minimálně po dobu udržitelnosti projektu (5 let od ukončení realizace projektu), nebo jiný relevantní dokument
 • Souhlas vlastníka
 • Podnikatelský záměr dle povinné osnovy
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty atd.)
 • Kategorizace CZV a doklady, jež prokazují hospodárnost
 • Výstup z absolvování online testu digitální zralosti

Způsob financování je ex-post, což znamená, že dotace je proplacena po ukončení projektu.


Kdo může žádat? 

 • Malý podnik - 40 %

 • Střední podnik - 30 %

 • Velký podnik – 20 %

Projekt lze realizovat na území celé ČR vč. hl. města Prahy.

Výzva je plánována jako kolová, což znamená, že pro schválení projektu je zásadní kvalita jeho zpracování, a včasné podání projektu.

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na digitální transformaci, díky tomu vám umíme pomoci s technickým návrhem projektu tak, aby skutečně efektivně řešil digitalizaci vašeho podniku. 

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 


Úspory energie

Úspory energie

Až 65% dotace na snížení energetické spotřeby budov, využití nevyčerpatelných energetických zdrojů, modernizaci rozvodů a mnoho dalšího, za účelem snížení uhlíkové stopy a zvýšení úspor při spotřebě energie.

TREND

TREND

Až 70% dotace na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií jako jsou např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

The Country for the Future – zavádění inovací do praxe

The Country for the Future – zavádění inovací do praxe

Až 50% dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program podporuje inovace produktu i postupů.

Digitální podnik

Digitální podnik

Podpora zvýšení digitální úrovně podniků prostřednictvím nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií určených k automatizaci, digitalizaci dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

ZAUJALA VÁS DOTACE NA VIRTUÁLNÍ PODNIKY?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *