Virtuální podnik

K čemu je dotace určena?

Podpora digitální transformace podniků

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 31. 10. 2022

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední a velké podniky

Výše dotace?

Až 40 %


Výše dotace:

 • Minimální výše dotace je 500 tis. Kč a maximálně do výše de minimis.

Kdy o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 31. 10. 2022.

K čemu je dotace určena?

 • Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie – pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd.
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě). Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců
 • Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav atd. 
 • Kybernetická bezpečnost – podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se například o IT certifikáty, digital skills atd. 
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů 
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace

Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 8. 2024, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.

Jaké jsou povinné přílohy k dotaci?

 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období
 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován – list vlastnictví + snímek katastrální mapy, nebo kupní smlouvu/smlouvu o smlouvě budoucí kupní, nebo nájemní smlouvu minimálně po dobu udržitelnosti projektu (5 let od ukončení realizace projektu), nebo jiný relevantní dokument
 • Souhlas vlastníka
 • Podnikatelský záměr dle povinné osnovy
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty atd.)
 • Kategorizace CZV a doklady, jež prokazují hospodárnost
 • Výstup z absolvování online testu digitální zralosti

Způsob financování je ex-post, což znamená, že dotace je proplacena po ukončení projektu.

Kdo může žádat? 

 • Malý podnik - 40 %

 • Střední podnik - 30 %

 • Velký podnik – 20 %

Projekt lze realizovat na území celé ČR vč. hl. města Prahy.

Výzva je plánována jako kolová, což znamená, že pro schválení projektu je zásadní kvalita jeho zpracování, a včasné podání projektu.


Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na digitální transformaci, díky tomu vám umíme pomoci s technickým návrhem projektu tak, aby skutečně efektivně řešil digitalizaci vašeho podniku. 

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALA VÁS DOTACE NA VIRTUÁLNÍ PODNIKY?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky