Úspory energie s EPC

K čemu je dotace určena?

Investice do snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 31. 5. 2021

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 50 %

K čemu je dotace určena?

Dotaci lze využít pro podporu investic, které vedou ke snížení energetické náročnosti:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • Instalace akumulace elektrické energie

Kdo může o dotace žádat?

Program Úspory energie je určen pro podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu, zemědělství, stavebnictví, energetice, těžbě a dobývání, obchodě, službách a informačních a komunikačních technologiích.

Výše dotace?

Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci ve výši od 500 tis. Kč až do maximální výše 200 mil. Kč.  

Procentuální výše podpory na projekt:

 • Malé podniky – až 50 %
 • Střední podniky – až 40 %
 • Velké podniky – až 30 %

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 31. 5. 2021.

Nevíte si rady?

Rádi vám s přípravou žádosti pomůžeme.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám s ní rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky