Úspory energie - FVE

O TÉTO DOTACI JIŽ BRZY NA NAŠICH SEMINÁŘÍCH

K čemu je dotace určena?

Instalace fotovoltaických systémů na podnikatelských nemovitostech

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí od 13. 1. 2020 do 31.8.2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 80 %

Podporované aktivity

 • Pořízení a instalace systémů FVE včetně akumulace energie.
 • Stavební práce nezbytné pro realizaci projektu.
 • Související modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny.
 • Tvorba projektové dokumentace. 

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci 2 mil. Kč až 50 mil. Kč
 • Malé podniky – dotace až 80 % ze způsobilých výdajů
 • Střední podniky – dotace až 70 % ze způsobilých výdajů
 • Velké podniky – dotace až 60 % ze způsobilých výdajů

Základní podmínky – na co dát POZOR?

 • Elektřina vyrobená z pořizovaného systému FVE s/bez akumulace MUSÍ být používána primárně pro vlastní spotřebu podniku (do distribuční či přenosové sítě nelze odevzdat více než 30% roční výroby el.). 
 • Pořízený fotovoltaický systém MUSÍ být instalován na střešní konstrukci či obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství. 
 • Budovy, na které je systém instalován, MUSÍ mít pevný základ a být evidované v katastru nemovitostí.
 • Pořízený fotovolatický systém MUSÍ být instalován na střešní konstrukci či obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství.
 • Podpořit NELZE projekt, který bude mít měrné investice na FVE systém vyšší než 35 tis. Kč na 1 kWp instalovaného výkonu. 
 • Náklady na systémy akumulace elektřiny lze zahrnout do způsobilých výdajů max. do výše 30 tis. Kč na 1 kWp instalovaného výkonu. 
 • Projekt NESMÍ být realizován na pozemku, na kterém stojí stavba se způsobem využití jako objekt k bydlení, bytový dům, rodinný dům anebo stavba pro rodinnou rekreaci. 
 • Projekt MUSÍ být realizován 

Jak postupovat při podání žádosti?

- 1 -

Způsobilost žadatele - splňujete základní podmínky pro získání dotačního titulu? Jste dostatečně bonitní? Spadáte do správné kategorie velikosti podniku? 

- 2 -

Technicko-ekonomická analýza -minimální výše dotace je stanovena na 2 mil. Kč, což zhruba předpokládá minimální instalovaný výkon 50kWp (za předpokladu akumulace do baterií), bez akumulace min. 200kWp. Budete mít dostatek prostoru? Unesou to střechy vaší budovy? Máte dostatečné spotřeby?

- 3 -

Nechte si zpracovat energetický posudek - jedná se o klíčovou přílohu, bez které nelze žádost o dotaci předložit. Obsahuje veškeré technické informace nezbytné pro posouzení žádosti. 

-4 -

Příprava a podání žádosti - budete potřebovat založit účet v systému MS2014+, ve kterém se celá žádost o dotaci podává a administruje. Pro podání žádosti rovněž potřebujete elektronický podpis. 

- 5 -

Projektová dokumentace - k žádosti o dotaci ji nepotřebujete. Budete ji ovšem potřebovat k žádosti o stavební povolení, jehož předložení bude podmínkou pro čerpání dotace, pokud vám žádost bude schválena. 

Nejste si jistí, jestli to zvládnete? 
S touto dotací máme rozsáhlé zkušenosti, rádi pomůžeme i s vaším projektem.  Stačí se ozvat... 

Mohlo by vás ještě zajímat...

Semináře k této dotaci

Seminář: Vše o fotovoltaice

Seminář: Vše o fotovoltaice

Na bezplatném semináři v Praze se dozvíte, jak můžete díky dotaci fotovoltaiku instalovat přímo ve vaší firmě a zda vám může reálně přinést úsporu na nákladech za energie.

Naše články o této dotaci

Jak na fotovoltaiku s dotací

Jak na fotovoltaiku s dotací

Pro koho je určená nová dotační výzva až s 80% dotací? V čem je jiná oproti těm předchozím? Jak poznáte, jestli na dotaci dosáhnete a jak připravit kvalitní žádost? To vše a mnohem více se dozvíte v novém článku.

Klientova cesta k dotaci na: Solární panely

I letos dostaly české firmy šanci čerpat až 80% dotace na nákup solárních panelů. Zde je zkušenost jednoho z klientů! Půjdete v jeho šlépějích?

NAPIŠTE NÁM

Chcete poradit s touto dotací nebo se dozvědět více informací? Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.