Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Program Úspory energie - Energeticky efektivní budovy je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporuje opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program podporuje projekty realizované na území celé ČR mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Výstavba energeticky efektivních budov podnikatelských provozů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

 • Výstavba energeticky efektivních budov
 • Výstavba nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem a to ke stávajícím budovám
 • Energetické posouzení, technický dozor investora, projektová dokumentace, Blower Door Test

Budova MUSÍ splňovat parametry téměř nulové budovy a to podle výhlášky č. 78/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Výroba energie z obnovitelných zdrojů MUSÍ být minimálně 5% z celkově dodané energie.

Výše dotace?

Minimální výše podpory je stanovena na 200 tis. Kč a maximální až na 200 tis. Euro.

 • Malý podnik až 80 %
 • Střední podnik až 70 %
 • Velký podnik až 60 %

Kdo může o dotace žádat?

Program je určen pro podnikatelské subjekty - malé, střední a velké podniky.

Dotaci není možné využít pro:

 • Komerční turistická zařízení, jako jsou hotely, volnočasová zařízení, lázně či restaurace
 • Bytové domy, rodinné domy a veřejné budovy

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Nová výzva zatím není plánována. 

Jaké jsou základní podmínky dotace - na co si dát POZOR?

 • V okamžiku podání žádosti MUSÍ žadatel předložit dokumenty k prokázání vlastnických práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován. Případně nájemní smlouvu. Nájemní smlouva MUSÍ být minimálně na 5 a více let.
 • K žádosti o dotaci je NUTNÉ předložit projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně položkového rozpočtu stavby - program je tedy určen především pro projekty v pokročilém stupni připravenosti.
 • Technické zhodnocení budovy.

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů pro váš podnik. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte  přípravu na poslední chvíli, rádi vám s ní pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky