Úspory energie

K čemu je dotace určena?

Investice do snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Vyhlášení další výzvy se očekává 24. 11. 2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 50 %

K čemu je dotace určena?

Dotaci lze využít pro podporu investic, které vedou ke snížení energetické náročnosti:

 • Zateplení plášťů budov, výměny oken a dveří, zateplení střešních konstrukcí
 • Pořízení technologií využívajících odpadní teplo vznikající při výrobě
 • Modernizace a obnova energetických rozvodů (elektřina, teplo a plyn)
 • Instalace vzduchotechniky se systémem rekuperace odpadního tepla
 • Pořízení obnovitelných zdrojů energie pro účely vlastní spotřeby podniku
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (náhrada zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy jako je např. LED osvětlení)
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • Pořízení kogeneračních jednotek pro účely produkce tepla a el. energie pro vlastní spotřebu podniku
 • Rekonstrukce brownfieldu (který už je ve vlastnictví podniku) na podnikatelský objekt s nízkou energetickou náročností
 • Pořízení výrobního zařízení (stroje) s výrazně nižší energetickou náročností
 • Zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a zpracování výběrového řízení

Výše dotace?

Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci ve výši od 300 tis. Kč až do maximální výše 400 mil. Kč.  

Procentuální výše podpory na projekt:

 • Malé podniky – až 50 %
 • Střední podniky – až 40 %
 • Velké podniky – až 30 %

Procentuální výše podpory na energetický posudek, projektovou dokumentaci a zpracování výběrového řízení:

 • Malé podniky – až 50 %
 • Střední podniky – až 40 %
 • Velké podniky – až 30 %

Maximální absolutní dotace na energetický posudek je ve výši 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí přesahovat více než 2 % z celkových způsobilých výdajů.

Kdo může o dotace žádat?

Program Úspory energie je určen pro podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu, zemědělství, stavebnictví, energetice, těžbě a dobývání, obchodě, službách a informačních a komunikačních technologiích.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Příjem žádostí bude zahájen 24. 11. 2020. 

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů pro váš podnik. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s přípravou pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky