The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

K čemu je dotace určena?

Náklady nezbytné pro zavedení inovace - zejména mzdové náklady, náklady na nástroje, vybavení apod. dle typu projektu

Kdy je možné o dotaci požádat?

Vyhlášení další výzvy se očekává v lednu 2021

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

Až do výše 50 %, max. však 25 mil. Kč

K čemu je dotace určena?

 • Dotace podporuje takové projekty, jejichž výstupem je zavedení inovace v praxi u konkrétního podniku, konkrétně pak: 
  • nového nebo podstatně zdokonaleného produktu;
  • nového nebo podstatně zdokonaleného procesu výroby; 
  • nové nebo podstatně zdokonalené služby.
 • Z programu lze v rámci předloženého projektu financovat následující náklady v závislosti na typu projektu. 

Při zavedení inovace procesu i produktu:

 • náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv;
 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků; 
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací. 

Při zavedení inovace procesu:

 • osobní náklady; 
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení; 
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty; 
 • ostatní provozní náklady - materiál, dodávky atd.; 
 • dodatečné režijní náklady. 

Výše dotace?

 • Dotace na projekty bude poskytována až do výše 25 mil. Kč v rámci jednoho projektu. 
 • Procentuální výše podpory až 50 % 

Kdo může o dotace žádat?

Dotace je určena pro malé a střední podniky. 

 • Malý podnik - do 49 zaměstnanců

 • Střední podnik - do 249 zaměstnanců

 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy
 • POZOR - stanovení velikosti firmy dle počtu zaměstnanců je jen orientační, do výsledné hodnoty vstupují i další aspekty, jako je obrat, majetková provázanost na další firmy apod. Rádi vám se stanovením velikosti poradíme.  

Kdy je možné žádat o dotaci?

 • Nová výzva je plánována na leden 2021.

GRANTEX poradí

Věděli jste, že až polovinu nákladů projektu je možné použít i na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku souvisejícího s řešením projektu? Příkladem může být například pořízení nového informačního systému nebo i hardware vybavení. 

Co budete k žádosti o dotaci potřebovat?

Popis navrhovaného řešení – připravte si jednoznačný popis, v čem spočívá inovace, kterou budete ve své firmě zavádět. 

Rozpočet - promyslete si, jaké náklady budou nezbytné pro zavedení inovace a rozložte je do struktury dle uznatelných nákladů.

Časové hledisko – realizaci projektu je možné naplánovat až na 36 měsíců s tím, že projekt bude nutné zahájit nejpozději do konce srpna 2020. 

Osoby a zdroje – určete tým pracovníků, kteří se budou na realizaci projektu po celou jeho dobu podílet - jejich mzdu budete moci v projektu uplatnit. 

Soulad s tematickým zaměřením - připravte si zdůvodnění, jakým způsobem zavedení inovace ovlivní možnosti vaší firmy lépe čelit hrozbám šíření nakažlivých onemocnění či obdobným zdravotním hrozbám. 

Připravte se na jednu z nejzajímavějších dotací roku 2021. S námi je to snadné.

Mohlo by vás zajímat...

Inovace do praxe - výzva v programu The Country for the Future bude vyhlášena na konci ledna 2021

Inovace do praxe - výzva v programu The Country for the Future bude vyhlášena na konci ledna 2021

MPO vyhlásilo předběžné podmínky již třetí výzvy Inovace do praxe, která spadá pod program The Country for the Future. Jaké projekty budou podpořeny? Jaké jsou parametry úspěšného projektu? A jaké jsou změny oproti předchozí výzvě?

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky