The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

K čemu je dotace určena?

Náklady nezbytné pro zavedení inovace - zejména mzdové náklady, náklady na nástroje, vybavení apod. dle typu projektu

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

Až do výše 50 %, max. však 25 mil. Kč

K čemu je dotace určena?

 • Dotace podporuje takové projekty, jejichž výstupem je zavedení inovace v praxi u konkrétního podniku, konkrétně pak: 
  • nového nebo podstatně zdokonaleného produktu;
  • nového nebo podstatně zdokonaleného procesu výroby; 
  • nové nebo podstatně zdokonalené služby.
 • Z programu lze v rámci předloženého projektu financovat následující náklady v závislosti na typu projektu. 

Při zavedení inovace procesu i produktu:

 • Náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv
 • Náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků
 • Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

Při zavedení inovace procesu:

 • Osobní náklady
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty
 • Ostatní provozní náklady - materiál, dodávky atd.
 • Dodatečné režijní náklady

Kdo může o dotace žádat?

Dotace je určena pro malé a střední podniky

 • Malý podnik - do 49 zaměstnanců

 • Střední podnik - do 249 zaměstnanců

 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy

POZOR - stanovení velikosti firmy dle počtu zaměstnanců je jen orientační, do výsledné hodnoty vstupují i další aspekty, jako je obrat, majetková provázanost na další firmy apod. Rádi vám se stanovením velikosti poradíme.  

Výše dotace?

 • Dotace na projekty bude poskytována až do výše 25 mil. Kč v rámci jednoho projektu
 • Procentuální výše podpory až 50 % 

Kdy je možné žádat o dotaci?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Nová výzva zatím  není plánována

Nevíte si rady?

Rádi vám s přípravou žádosti pomůžeme.

GRANTEX poradí

Věděli jste, že až polovinu nákladů projektu je možné použít i na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku souvisejícího s řešením projektu? Příkladem může být například pořízení nového informačního systému nebo i hardware vybavení. 

Co budete k žádosti o dotaci potřebovat?

Popis navrhovaného řešení – připravte si jednoznačný popis, v čem spočívá inovace, kterou budete ve své firmě zavádět. 

Rozpočet - promyslete si, jaké náklady budou nezbytné pro zavedení inovace a rozložte je do struktury dle uznatelných nákladů.

Časové hledisko – realizaci projektu je možné naplánovat až na 36 měsíců s tím, že projekt bude nutné zahájit nejpozději do konce srpna 2020. 

Osoby a zdroje – určete tým pracovníků, kteří se budou na realizaci projektu po celou jeho dobu podílet - jejich mzdu budete moci v projektu uplatnit. 

Soulad s tematickým zaměřením - připravte si zdůvodnění, jakým způsobem zavedení inovace ovlivní možnosti vaší firmy lépe čelit hrozbám šíření nakažlivých onemocnění či obdobným zdravotním hrozbám. 

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky