The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

K čemu je dotace určena?

Náklady nezbytné pro zavedení inovace - zejména mzdové náklady, náklady na nástroje, vybavení apod. dle typu projektu

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

Až do výše 50 %, max. však 25 mil. Kč

K čemu je dotace určena?

 • Dotace podporuje takové projekty, jejichž výstupem je zavedení inovace v praxi u konkrétního podniku, konkrétně pak: 
  • nového nebo podstatně zdokonaleného produktu;
  • nového nebo podstatně zdokonaleného procesu výroby; 
  • nové nebo podstatně zdokonalené služby.
 • Z programu lze v rámci předloženého projektu financovat následující náklady v závislosti na typu projektu. 

Při zavedení inovace procesu i produktu:

 • náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv;
 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků; 
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací. 

Při zavedení inovace procesu:

 • osobní náklady; 
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení; 
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty; 
 • ostatní provozní náklady - materiál, dodávky atd.; 
 • dodatečné režijní náklady. 

Výše dotace?

 • Dotace na projekty bude poskytována až do výše 25 mil. Kč v rámci jednoho projektu. 
 • Procentuální výše podpory až 50 % 

Kdo může o dotace žádat?

Dotace je určena pro malé a střední podniky. 

 • Malý podnik - do 49 zaměstnanců

 • Střední podnik - do 249 zaměstnanců

 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy
 • POZOR - stanovení velikosti firmy dle počtu zaměstnanců je jen orientační, do výsledné hodnoty vstupují i další aspekty, jako je obrat, majetková provázanost na další firmy apod. Rádi vám se stanovením velikosti poradíme.  

Kdy je možné žádat o dotaci?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Nová výzva zatím  není plánována.

GRANTEX poradí

Věděli jste, že až polovinu nákladů projektu je možné použít i na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku souvisejícího s řešením projektu? Příkladem může být například pořízení nového informačního systému nebo i hardware vybavení. 

Co budete k žádosti o dotaci potřebovat?

Popis navrhovaného řešení – připravte si jednoznačný popis, v čem spočívá inovace, kterou budete ve své firmě zavádět. 

Rozpočet - promyslete si, jaké náklady budou nezbytné pro zavedení inovace a rozložte je do struktury dle uznatelných nákladů.

Časové hledisko – realizaci projektu je možné naplánovat až na 36 měsíců s tím, že projekt bude nutné zahájit nejpozději do konce srpna 2020. 

Osoby a zdroje – určete tým pracovníků, kteří se budou na realizaci projektu po celou jeho dobu podílet - jejich mzdu budete moci v projektu uplatnit. 

Soulad s tematickým zaměřením - připravte si zdůvodnění, jakým způsobem zavedení inovace ovlivní možnosti vaší firmy lépe čelit hrozbám šíření nakažlivých onemocnění či obdobným zdravotním hrozbám. 

Připravte se na jednu z nejzajímavějších dotací roku 2021. S námi je to snadné.

Nevíte si rady?

Rádi vám s přípravou žádosti pomůžeme.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky