Technologie (Průmysl 4.0)

K čemu je dotace určena?

Na technologie a vybavení za účelem propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 2. 3. 2021

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

Až do výše 45 %, max. 40 mil. Kč

K čemu je dotace určena?

 • Pořízení nových technologií, které musí být propojeny se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS).  
 • Dotace je zaměřena na integraci technologií a informačních systémů, především plánování a řízení výroby, zásob, nákupů, prodeje, financí, personalistiky atd. 

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci projektu získat dotaci ve výši 1 až 40 mil. Kč
 • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) – dotace až 45 % ze způsobilých výdajů
 • Střední podnik (do 249 zaměstnanců) – dotace až 35 % ze způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé a střední podniky.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program byl OTEVŘEN
 • Příjem žádostí probíhá do 2. 3. 2021

Základní podmínky – na co dát POZOR? 

 • Projekt musí být realizován mimo Prahu. 
 • V žádosti o dotaci je nutné popsat, jak realizací projektu dojde k propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací s informačními systémy.  
 • V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace projektu. 
 • Základním hodnotícím kritériem je připravenost žadatele realizovat projekt digitální transformace. Žadatel například popisuje, jak plánuje výrobu, jaké nástroje používá pro technickou přípravu výroby, či jakou dostává zpětnou vazbu o plnění výrobního plánu.  

Jak postupovat při podání žádosti? 

1. Způsobilost žadatele 

 • Splňujete základní podmínky pro získání dotačního titulu?
 • Jste dostatečně bonitní? Spadáte do správné kategorie velikosti podniku? 

2. Předběžná analýza aktuálního stavu digitalizace  - hodnotitelé budou posuzovat vaši současnou úroveň digitalizace. Před přípravou projektu si tak pomocí online formuláře spočítejte, jestli dosáhnete na požadovaný minimální počet bodů.

 • Nevíte si s tím rady? Grantex zdarma pomůže. 

3. Vstupní analýza projektu digitální transformace 

 • Splnili jste kritéria 1 a 2?

Nyní je zapotřebí připravit projekt digitální transformace tak, aby získal minimální požadovaný počet bodů v bodovém hodnocení. Projekty digitální transformace nejsou šablonovité. Proto spolupracujeme s odborníky na Průmysl 4.0, kteří našim klientům pomohou celý projekt připravit. Prvním krokem je vstupní analýza. Ta nám pomůže určit, jestli uvažovaná integrace strojů a informačních systémů je natolik dostatečná, aby projekt dotaci získal. 

4. Návrh projektu digitální transformace 

 • Jak budete nově plánovat výrobu?
 • Vytvoříte digitální dvojče a využijete rozšířenou realitu?
 • Zavedete prediktivní údržbu na strojích? 

Po vstupní analýze již přichází samotná příprava projektu. Projekty společně s našimi partnery připravujeme tak, aby vycházela primárně z potřeb klienta. Nemá smysl investovat do opatření, ve kterých žadatel nevidí jejich reálné přínosy pro jeho podnikání.  

5. Příprava a podání žádosti

 • Máte připravený super projekt vaší digitální transformace?

Budete potřebovat založit účet v systému MS2014+, ve kterém se celá žádost o dotaci podává a administruje. Pro podání žádosti rovněž potřebujete elektronický podpis. 

Nevíte si rady?

Rádi vám s přípravou žádosti pomůžeme. 
Obraťte se na nás.

Mohlo by vás také zajímat...

Digitalizace a automatizace není jen pro velké výrobní závody

Digitalizace a automatizace není jen pro velké výrobní závody

Myslíte si, že pod pojmem digitalizace se ukrývají složité, roboty řízené procesy, které se hodí jen do velkých firem? Nechte se vyvést z omylu. I malá firma může využít digitalizace ve svůj prospěch. Přečtěte si jak.

ILC Factory pracuje na projektech pro lepší budoucnost

ILC Factory pracuje na projektech pro lepší budoucnost

Firma ILC Factory je na trhu od roku 2011 a od té doby intenzivně pracuje na sobě, pro lepší budoucnost nás všech. V našem článku se dozvíte, co to obnáší.

Rozhovor s Nafigate Corporation a.s.

Rozhovor s Nafigate Corporation a.s.

Rozhovor s Nafigate Corporation a.s., která připravuje průlomové inovace a technologie pro vstup na trh a následně je prodává formou licencí.

Poslední miliardy v dotacích budou rozděleny na podzim

Poslední miliardy v dotacích budou rozděleny na podzim

Do konce roku 2020 budou mezi firmy rozděleny poslední miliardy v dotacích. Budete mezi příjemci?

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky