Technika pro Integrovaný Záchranný Systém

Program Technika pro Integrovaný Záchranný Systém je zaměřen na rozšíření vybavení složek integrovaného záchranného systému technikou a prostředky k zajištění jejich připravenosti a přizpůsobení se změnám klimatu. Program Technika pro Integrovaný Záchranný Systém je součástí Integrovaného operačního programu v programovém období 2014 – 2020.

K čemu je dotace určena?

Kdy je možné o dotaci požádat?

Kdo může o dotace žádat?

Výše dotace?

Dotace na pořízení nové techniky

Není plánováno

Hasičské záchranné sbory krajů, ZÚHZS, KŘP, M

Až do výše 100 %


K čemu je dotace určena?

 • Pořízení nové techniky pro:
  • výkon činností spojených s orkány, větrnými smrštěmi anebo s extrémním suchem;
  • činnosti v souvislosti s únikem nebezpečných látek;
  • odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a námraz.

Výše dotace?

 • Dotace až 100 % způsobilých výdajů a to dle typu žadatele

Kdo může o dotace žádat?

 • Hasičské záchranné sbory krajů
 • Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR
 • Krajská ředitelství policie ČR
 • Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR a Policejní prezidium ČR
 • Kraje jako zřizovatele zdravotnické záchranné služby krajů
 • Organizační složky státu a jimi zřizované organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky