Srážkové vody a opatření proti povodním

K čemu je dotace určena?

Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a projekty vedoucí k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami

Kdy je možné o dotaci požádat?

Do 31. 10. 2023

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, NNO a další

Jaká je celková výše dotace?

Až do výše 100 %

K čemu je dotace určena?

 • Protipovodňová opatření
 • Opatření zaměřená na hospodaření se srážkovou vodou

Kdo může žádat?

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy a jejich školská zařízení
 • školy, školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • státní podniky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • fyzické osoby podnikající (pouze pro typové projekty vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů)

Celková alokace výzvy je 2,5 mld. Kč.

Výše dotace?

 • Procentuální výše podpory činí až 100 %.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Příjem žádostí probíhá od 14. 9. 2022.
 • Příjem žádostí probíhá do 31. 10. 2023.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.