Spolupráce - Klastry

K čemu je dotace určena?

Rozvoj inovačních klastrů mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou

Kdy je možné o dotaci požádat?

Do 21. 4. 2023

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky, výzkumné organizace

Jaká je celková výše dotace?

Až 70 %

Získat podporu až 70 % na kolektivní výzkum, sdílenou infrastrukturu a rozvoj inovačního klastru mohou podniky (malé a střední velikosti) a výzkumné organizace na projekty realizované na celém území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy. Cílem výzvy je podpořit rozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

S čím vám GRANTEX pomůže?

 • Analyzujeme, zda váš projekt splňuje parametry výzvy.
 • Připravujeme žádost o dotaci vč. veškerých povinných příloh.
 • Pomáháme vám při tvorbě rozpočtu.
 • Podáváme žádost o dotaci.
 • V případě potřeby realizujeme výběrové řízení na dodavatele.
 • Pomáháme vám realizovat projekt dle podmínek čerpání podpory.
 • Zajišťujeme vám podporu v době udržitelnosti projektu.
Neseme rizika spojená s projektem společně s Vámi. Odměnu si nárokujeme až ve chvíli, kdy je žádost o dotaci úspěšně schválená.

Základní informace o výzvě

 • Výše podpory: 35 - 70 %
 • Příjem žádostí: od 23. 1. 2023
 • Příjem žádostí: do 21. 4. 2023
 • Alokace výzvy: 250 mil. Kč
 • Způsob hodnocení výzvy: průběžný (Při vyčerpání celkové alokace výzvy může být výzva ukončena dříve, proto je zásadní nejen kvalita zpracované žádosti, ale i její včasné odevzdání.)
 • Min. výše podpory na jeden projekt: 1 mil. Kč
 • Max. výše podpory na jeden projekt: 40 mil. Kč

Na co lze podporu využít

Kolektivní výzkum – výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Výsledky projektu jsou vždy využitelné více podniky, které na jejich základě mohou vyvinout vlastní specifická řešení pro nové produkty, procesy a služby.

Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací s cílem zvýšení výzkumné a inovační kapacity MSP pro zavádění nových inovativních řešení a pokročilých technologií.

Rozvoj inovačního klastru – aktivity zaměřené na zvýšení kapacit a znalostí klastrové organizace, které povedou ke zlepšení a rozšíření specializovaných podpůrných služeb pro malé a střední podniky.

Podporované výdaje

 • osobní náklady
 • služby
 • režijní náklady
 • marketing a propagace
 • semináře, konference
 • nájemné
 • získání známky excelence ESCA
 • hmotný a nehmotný majetek
 • stavby a jejich technické zhodnocení
 • stoje a zařízení
 • HW s SW
 • práva duševního vlastnictví

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 


Aplikace

Aplikace

Až 85% dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Žádat mohou malé, střední i velké podniky.

TREND

TREND

Až 70% dotace na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií jako jsou např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

The Country for the Future – zavádění inovací do praxe

The Country for the Future – zavádění inovací do praxe

Až 50% dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program podporuje inovace produktu i postupů.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.