Spolupráce - Klastry

Program Spolupráce - Klastry je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a má za cíl podpořit spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou v rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím rozvoje inovačních sítí (klastrů). Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Určena je na mzdové náklady výzkumných pracovníků, marketing a další

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

Výše dotace?

Až do výše 70 %

K čemu je dotace určena?

Kolektivní výzkum:

 • Osobní náklady
 • Výdaje na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji
 • Dodatečné režijní a provozní náklady

Založení centra a jeho rozvoj:

 • Nákup staveb
 • Technické zhodnocení staveb
 • Nájemné
 • nákup strojů a zařízení, hardware a sítě
 • Nákup software a práv duševního vlastnictví
 • Správa řízení klastru

Navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru:

 • Osobní náklady
 • Služby poradců, expertů
 • Výdaje na internacionalizaci klastru jako marketing, propagace, semináře a konference

Rozvoj klastrové organizace:

 • Osobní náklady
 • Výdaje na marketing, propagaci, semináře a konference
 • Nájemné
 • Náklady na správu klastru
 • Materiál

Kdo může o dotace žádat?

 • Výzkumné organizace
 • Malé a střední podniky splňující definici klastru

Výše dotace?

 • až do výše 70 %

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Nová výzva zatím není plánována

Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.