Sociální služby

K čemu je dotace určena?

Na nákup objektů, zařízení a vybavení za účelem zlepšení nabídky a kvality sociálních služeb

Kdy je možné o dotaci požádat?

Do 3. 8. 2022

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, církve a k nim přidružené organizace a ostatní neziskové organizace

Jaká je celková výše dotace?

Až 100 %

Základní informace

Konkrétní výše podpory závisí na regionu, kde se projekt realizuje, a na typu žadatele.

 • Procentuální výše podpory je 70-100 %
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 0,5 mil. Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 90 mil. Kč
 • Příjem žádostí probíhá od: 23. 09. 2022, 14:00
 • Příjem žádostí probíhá do: 03. 08. 2023, 14:00   

Do kdy je nutné projekt ukončit?

Ukončit projekt je nutné do 31. 12. 2026.

Jaký je model hodnocení?

Způsob hodnocení je průběžný (tzv. nesoutěžní, pro schválení projektu je důležitá nejen kvalita projektu, ale především včasné podání projektu).

Jaký je způsob financování?

Způsob financování je ex-post (dotace je proplacena po ukončení projektu).

Celková alokace je stanovena na cca 1,9 mld. Kč

Kdo může o dotaci žádat?

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi /dobrovlnými svazky obcí
 • Nestátní neziskové organizace
 • Organizační složky státu (OSS)
 • Příspěvkové organizace OSS
 • Církve
 • Církevní organizace

Výše podpory a konkrétní podmínky se mohou lišit dle regionu, kde se projekt realizuje. Výzva se vztahuje na celé území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.

 • Méně rozvinutý region (MRR) - Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj
  • Výše podpory: 85 - 100 %
  • Výše alokace: cca 900 mil. Kč
 • Přechodový region (PR) - Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
  • Výše podpory: 70 - 100 %
  • Výše alokace: cca 1 mld. Kč

Na co je možné dotaci využít?

Podpora je určena primárně na nákup obejktů, zařízení a vybavení určených pro zlepšení kvality sociálních služeb. Dále také na výstavbu a stavební úpravy, obnovu a zkvalitnění materiálně technických základen aktuálních soc. služeb. 

 • Výstavby, přístavby a nástavby nových budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb, či jejich zázemí
 • Nákup stavby
 • Nákup pozemku
 • Pořízení majetku a vybavení staveb
 • Stavební úpravy budov sloužících k poskytování registrovaných sociálních služeb
 • Vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných soc. služeb
 • Administrativní zázemí / kanceláře, včetně jejich vybavení pro poskytování sociálních služeb
 • Tvorba zázemí pro stravování včetně vybavení
 • Realizace a stavební úpravy souvysejících inženýrských sítí v rámci stavby
 • Zeleň v okolí budov a na budovách
 • Navýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov
 • Nákup automobilu pro účely poskytování sociálních služeb
 • Nákup asistenčních a asistivních technologií a systémů protipožární ochrany

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky z různých oborů. V případě potřeby se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 


ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *