Sociální podnikání

Program Sociální podnikání je součástí Operačního programu Zaměstnanost v programovém období 2014 – 2020. Program je zaměřen na sociální začleňování a boj s chudobou. Prioritou je aktivní začleňování znevýhodněných skupin, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a zlepšení zaměstnatelnosti. Program je určen pro celou ČR, včetně Prahy.

K čemu je dotace určena?

Provozní náklady sociálního podnikání

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Podnikatelské subjekty

Výše dotace?

Až do výše 85 %

K čemu je dotace určena?

Projekt MUSÍ vytvářet nová pracovní místa pro sociálně vyloučené skupiny lidi a zároveň MUSÍ naplňovat principy sociálního podnikání:

 • Společensky prospěšný cíl
 • Sociální prospěch
 • Ekonomický prospěch
 • Environmentální prospěch
 • Místní prospěch

Dotace podporuje:

 • Vytvoření a zachování pracovních míst
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama)
 • Provozování sociálního podnikání
 • Sledování environmentálního dopadu (týká se environmentálního sociálního podniku)

Výše dotace?

 • Výše dotace až 6 mil. Kč
 • Dotace až 85 % způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

 • Podnikatelské subjekty
 • OSVČ
 • Nestátní neziskové organizace, nadace, nadační fondy
 • Církve a církevní spol.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Vyhlášení nejbližší výzvy prozatím není plánováno.

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů pro váš podnik. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s přípravou pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky