Snížení znečištění povrchových i podzemních vod

Program Snížení znečištění odpadních vod a zlepšení kvality pitné vody je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu investic, které vedou ke snížení znečištění odpadních vod, případně ke zvýšení kvality pitné vody. Program vychází z Prioritní osy 1, Specifického cíle 1.1 – Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.

K čemu je dotace určena?

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce a města, dobrovolné svazky obcí, státní organizace

Výše dotace?

Až do výše 85 %

K čemu je dotace určena?

  • Výstavba kanalizace a retenčních nádrží a to za předpokladu, že v aglomeraci již existuje čistírna odpadních vod (ČOV)
  • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

Kdo může o dotace žádat?

  • Obce/města
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Příspěvkové organizace
  • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Výše dotace?

  • Dotace až 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů
  • Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou, a to ve výši 25 % (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013)

Kdy je možné o dotaci požádat?

  • Program je aktuálě UZAVŘEN
  • Nová výzva zatím není plánována

Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

Mohlo by vás zajímat...

Dotace na projektovou přípravu - kanalizace a čistírny odpadních vod

Dotace na projektovou přípravu - kanalizace a čistírny odpadních vod

Získejte až 5 mil. Kč na projektovou přípravu na kanalizace, čistírny odpadních vod a přivaděče.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky