Snížení znečištění povrchových i podzemních vod

K čemu je dotace určena?

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 25. 2. 2022

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce a města, dobrovolné svazky obcí, státní organizace

Výše dotace?

Až do výše 85 %

Co vám dotace přinese? 

 • Snížíte znečištění podzemních a povrchových vod z komunálních zdrojů prostřednictvím výstavby kanalizací  a modernizací čistíren odpadních vod (ČOV).
 • Podpoříte zlepšení kvality vody.
 • Můžete zajistit dodávku pitné vody.

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme

K čemu je dotace určena?

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci,

 • Výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod,

 • Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod).

Mezi způsobilé výdaje patří například i:

 • Dokumentace pro provádění stavby.
 • Nákup nemovitosti.
 • Studie proveditelnosti.
 • Projektová dokumentace.
 • Analýzy potenciálu odpadů.

Kdo může o dotace žádat?

 • Obce/města.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše dotace?

 • Procentuální výše podpory činí až 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů.
 • Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou, a to ve výši 25 % (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013).

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 25. 2. 2022. 

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky