Snížení emisí stacionárních zdrojů

Program Snížení emisí stacionárních zdrojů je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu snížení znečištění životního prostředí ze stacionárních zdrojů, kterými mohou být například výrobní haly, teplárny, spalovny apod. Program vychází z Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.2 - Snížení emisí stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

K čemu je dotace určena?

Investice do opatření vedoucích ke snižování znečištění životního prostředí ze stacionárních zdrojů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, NNO, školy, podnikatelské subjekty, družstva

Výše dotace?

Až do výše 85 %

K čemu je dotace určena?

 • Kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečisťování
 • Pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečisťujících látek (např. tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, technologie ke snižování emisí z produkce, skladování a aplikace statkových hnojiv (v zemědělských provozech))
 • Pořízení dodatečných technologií ke snížení úrovně znečištění ovzduší (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)
 • Pořízení čistících vozů (pouze pokročilé technologie s vysokou účinností odstraňování prachových částic, podporovány nebudou kartáčovací vozy bez odsávání a kropicí vozy).
 • Změny technologických postupů za účelem snížení emisí
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav CZT

Výše dotace?

 • Dotace až 85 % z celkových způsobilých výdajů
 • Forma a výše podpory je dále upravována v rámci jednotlivých výzev

Kdo může o dotace žádat?

 • Obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty a FO podnikající
 • Kraje, města a obce a dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu, státní podniky a státní organizace
 • Veřejné výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace církve a náboženské společnosti
Cílová území: Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Nová výzva zatím není plánována

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s přípravou pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám s ní rádi pomůžeme.


Zavolejte zdarma 800 151 111

S námi vám neutečou žádné důležité novinky