Školicí střediska

Program Školicí střediska (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do rozvoje vlastních kapacit pro potřeby vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí vlastních zaměstnanců. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Investice do rozvoje vlastních kapacit pro potřeby vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí vlastních zaměstnanců

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

Až do výše 50 %

K čemu je dotace určena?

 • Dlouhodobý hmotný majetek – rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace
 • HW, sítě, technická zařízení a další stroje, zařízení a pomůcky, které jsou potřeba pro účely vzdělávání
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – školicí programy, SW a data

Více jak 51 % proškolovaných musí tvořit zaměstnanci podniku, který získal tuto dotaci.

Výše dotace? 

 • Dotace 500 tis. Kč až 5 mil. Kč.  
 • Dotace až 50 %.

Kdo může o dotace žádat?

 • Program Školicí střediska je určen pouze pro malé a střední podniky.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Nová výzva zatím není plánováno. Avízo na výzvu bylo zrušeno.

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů pro váš podnik. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s ní pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky