Silnice II. a III. třídy

Program Rozvoj sociálních služeb za účelem sociálního začleňování je součástí Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na investice do zdravotnické a sociální infrastruktury a jejího vybavení. Projekty by měly být zaměřené na přispění k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji zdravotnických a sociálních aktivit, snižování nerovnosti v sociální oblasti a zvýšení efektivity kulturních a rekreačních služeb v rámci sociální rovnosti.

K čemu je dotace určena?

Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Kraje a organizace zřizované kraji

Výše dotace?

Až do výše 90 %

K čemu je dotace určena?

  • Nákup, výstavba a úpravy objektů určených pro sociální služby
  • Pořízení zařízení a vybavení

Výše dotace?

  • Min. výše je 5 mil. Kč
  • Dotace až  90 % způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

  • Kraje a organizace zřizované kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy

Kdy je možné o dotace požádat?

  • Program je aktuálně UZAVŘEN
  • Nová výzva zatím není plánována

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky