Silnice II. a III. třídy

Program Rozvoj sociálních služeb za účelem sociálního začleňování je součástí Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na investice do zdravotnické a sociální infrastruktury a jejího vybavení. Projekty by měly být zaměřené na přispění k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji zdravotnických a sociálních aktivit, snižování nerovnosti v sociální oblasti a zvýšení efektivity kulturních a rekreačních služeb v rámci sociální rovnosti.

K čemu je dotace určena?

Kdy je možné o dotaci požádat?

Kdo může o dotace žádat?

Výše dotace?

Určena je na mzdové náklady výzkumných pracovníků

Od září 2019

Jakkoliv velká firma

Až do výše 50%


K čemu je dotace určena?

 • Nákup, výstavba a úpravy objektů určených pro sociální služby
 • Pořízení zařízení a vybavení

Podporováno bude zázemí pro sociální služby jako:

 • domovy se zvláštním režimem;
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením;
 • chráněné bydlení;
 • osobní asistence;
 • denní stacionáře;
 • týdenní stacionáře;
 • azylové domy.

Výše dotace?

 • Dotace 500 tis. Kč až 60 mil. Kč
 • Dotace až 100 % způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

Program Rozvoj sociálních služeb za účelem sociálního začleňování je určen pro:

 • kraje, obce a organizace jimi zakládané;
 • nestátní neziskové organizace;
 • církevní organizace.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky