Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

REACT-EU umožní čerpat prostředky v oblasti zdravotnictví. Představuje mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství. 

K čemu je dotace určena?

Stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v lékařských oborech dle vymezené ohrožené cílové skupiny, pořízení přístrojového vybavení a technologií

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 21. 9. 2021

Kdo může o dotace žádat?

Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

Výše dotace?

Až 100 %

K čemu je dotace určena?

 • Stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v lékařských oborech dle vymezené ohrožené cílové skupiny.
 • Pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) uvedených v Seznamu vybavení vč. stavebních úprav potřebných k uvedení do provozu.

Podporovaná péče o ohrožené cílové skupiny (v daných lékařských oborech):

 • Onkologičtí pacienti (lékařské obory: Onkologie, paliativa)
 • Pacienti s kardiovaskulárními onemocněními (lékařské obory: Kardiologie, kardiochirurgie)
 • Pacienti se zvláště závažnou obezitou (lékařské obory lůžkové péče: Interna, chirurgie, rehabilitace)
 • Pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení (lékařské obory: Obory následné péče) Osoby s duševním onemocněním (lékařské obory: Psychiatrie a návykové nemoci)

Kdo bude moci žádat?

Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Výše dotace?

 • Minimální výše 20 mil. Kč na jeden projekt
 • Maximální výše 250 mil. Kč na jeden projekt
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů za všechny předložené projekty: 350 mil. Kč 
 • Dotace až do výše 100 %

Žadatel může předložit max. 1 projekt pro každou cílovou skupinu.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN
 • Příjem žádostí probíhá do 21. 9. 2021

Chcete se dozvědět o otevření výzvy jako první?
Přihlaste se k odběru novinek.

GRANTEX poradí...

Za způsobilé výdaje nelze uznat např.:

 • Nákup nemovitosti (např. pozemku, budovy);
 • Demolice;
 • Výdaje na zpracování projektové žádosti;
 • Výdaje na přípravu a realizaci výběrových a zadávacích řízení;
 • Výdaje na prostory, které netvoří funkční celek s podporovanými pracovišti a nebo nejsou určeny pro poskytování a zjišťování zdravotní péče

Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky