Rekonstrukce veřejného osvětlení

K čemu je dotace určena?

Rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 31. 12. 2024.

Kdo může o dotace žádat?

Obce, společnosti vlastněné obcí mimo území národních parků

Jaká je celková výše dotace?

až 100 %


Kdo může žádat? 

 • Obce do 10 000 obyvatel, včetně společností vlastněné 100% obcemi

 • Obce nad 10 000 obyvatel včetně společností vlastněné 100% obcemi

Kdy o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 31. 12. 2024.
 • Ukončení příjmu žádostí je plánováno na 30.6.2023
 • POZOR – jedná se o tzv. průběžnou výzvu, ve které platí zlaté pravidlo "Kdo dříve přijde, ten dříve mele". O skutečném termínu uzavření dotační výzvy tedy rozhodne především, jak rychle budou alokované prostředky vyčerpány. 

K čemu je dotace určena?

 • Rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie

 • Rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení

 • Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready)

Dotaci nelze využít pro výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Výše dotace:

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Výše podpory je stanovena na 30 Kč za každou 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně.

Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Žadatel se nesmí nacházet na území Národních parků.

Obec nad 10 000 obyv. a společnost 100% vlastněná obcí:

 • Maximální možná výše dotace: 10 000 000 Kč

Obec do 10 000 obyv. včetně a společnost 100% vlastněná obcí:

 • Maximální možná výše dotace: 4 000 000 Kč

Příprava pro dobíjecí stanice

Výše podpory je stanovena na 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod.

Maximální počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec nebo projekt bude stanoven na 50 bodů.

Podmínkou je výstavba dobíjecí stanice do 5 let od získání dotace.

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

 • Energetický posudek, případně audit

 • Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků a penále na sociálním pojištění (ne starší než 3 měsíce)

 • Potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových doplatků (ne starší než 3 měsíce)

 • Potvrzení zdravotních pojišťoven o neexistenci nedoplatků na zdravotním pojištění (ne starší než 3 měsíce)

 • Doklad z účetnictví žadatele o vlastnictví zhodnocovaného majetku

 • Předmětná část pasportu

 • Zatřídění komunikací do tříd světelnost

 • Projektová dokumentace vč. výpočtů osvětlení a rušivého světla

 • Rozpočet a předpokládaný časový harmonogram akce

 • Soupis plánovaných dobíjecích stanic včetně čísla RVO na které jsou napojenY

 • Popis řešení EV ready včetně záměru využití a umístění

 • Mapový podklad budoucího rozmístění dobíjecích stanic

 • Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek/zpráva o hodnocení nabídek

Způsob financování je ex-ante, což znamená, že je dotace proplacena před započetím projektu.

Základní podmínky:

 • Realizací projektu musí dojít k minimální primární úspoře 30 %
 • Musí být dodržena norma ČSN EN 13201 a ČSN EN 12464 - 2
 • Osvětlenost nebo jas nesmí překročit více než 30 %
 • Musí se doložit katalogový list svítidla
 • Projekt nesmí být realizován na území Národních parků

Způsobilé výdaje a jejich limity:

 • DPH – v případě, že zadavatel nebude žádat o odpočet na vstupu 
 • Kabeláž mezi svítidlem a svorkovnicí
 • Kabeláž pro dobíjecí body (EV ready) 
 • Nástavce, výložníky 
 • Prvky „smart city“ 
 • Prvky „smart lighting“ 
 • Revize elektro 
 • Rozvaděč včetně elektro-výzbroje
 • Stožáry vč. základů 
 • Svítidla (včetně doplnění SB pro splnění požadavků norem ČSN EN 13201) 
 • Svorkovnice 
 • TDI 
 • Výdaje na práci (montáž a demontáž svítidel, instalace stožárů, instalace kabeláže pro EV ready, náklady na plošiny) 
 • Výdaje na seřízení řídících prvků 
 • Výdaje na soubor technických dokumentů (pasport, generel, projektová dokumentace, energetický posudek, energetický posudek pro ZVA, měření osvětlení  po realizaci projektu)

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na úspory energie, v případě potřeby zajistíme konzultaci s energetickým auditorem. 

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

Mohlo by vás také zajímat...

Vyhlášení výzvy na rekonstrukci veřejného osvětlení

Vyhlášení výzvy na rekonstrukci veřejného osvětlení

Národní plán obnovy vyhlásil novou výzvu, která se týká rekonstrukce veřejného osvětlení.

ZAUJALA VÁS DOTACE NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *