Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Dotační výzva spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), resp. do programu Podpora rozvoje regionů 2019+, který je dále členěn do podprogramů: Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.

K čemu je dotace určena?

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Obce a města od 3 001 do 10 000 obyvatel

Výše dotace?

Až do výše 70 %

K čemu je dotace určena?

Budou podporovány tyto akce:

  • rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

Veřejnou budovou se rozumí:

  • kulturní domy,
  • budovy se sídlem obecních úřadů,
  • školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu,
  • knihovny,
  • multifunkční domy (zahrnující výše uvedené).

Kdo může o dotace žádat?

  • Obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel

Výše dotace?

  • Max. výše dotace je 20 mil. Kč

Kdy je možné o dotace požádat?

  • Program je aktuálně UZAVŘEN
  • Nová výzva zatím není plánována

GRANTEX poradí...

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky