Prostředí pro život

Program podpory výzkumu a vývoje Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny,
která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu. Program je realizován v rámci Technologické agentury ČR.

K čemu je dotace určena?

Mzdové náklady, náklady na stroje, materiál a další

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá od 29. 4. 2021

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu

Výše dotace?

Až do výše 90 %

K čemu je dotace určena?

Program Prostředí pro život, podprogram 3 - "Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy" je zaměřen na oblast životního prostředí a snaží se o jeho zlepšení. 

Dotaci je možné využít na:

 • mzdové náklady vědecko-výzkumných pracovníků a ostatní podpůrný personál  potřebný pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele a stipendií);

 • náklady drobného hmotného a nehmotného majetku;

 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na investiční vybavení ve formě odpisů;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.).

Kdo může o dotace žádat?

Program Prostředí pro život je určen pro:

 • malé, střední a velké podniky;
 • výzkumné organizace;
 • organizační složky státu.

Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně VYHLÁŠEN
 • Příjem žádostí probíhá od 29. 4. - 30. 6. 2021

Výše dotace?

 • Dotace až 90 % ze způsobilých výdajů

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů pro váš podnik. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s ní pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

Chcete připravovat projekt, ale nevíte jak na to? 

Napište nám pomocí formuláře
nebo volejte 800 151 111, poradíme vám. 

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky