Prostředí pro život

Program podpory výzkumu a vývoje Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu. 

K čemu je dotace určena?

Mzdové náklady, náklady na stroje, materiál a další

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu

Výše dotace?

Až do výše 85 %

K čemu je dotace určena?

Program Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu je zaměřen na odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí.

Dotaci je možné využít na:

 • Mzdové náklady vědecko-výzkumných pracovníků a ostatní podpůrný personál  potřebný pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele a stipendií)

 • Náklady drobného hmotného a nehmotného majetku

 • Náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru)
 • Náklady na investiční vybavení ve formě odpisů
 • Další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)

Nepřímé náklady lze vykazovat metodami: 

 • “full cost” – organizace musí mít již existující systém rozdělování nepřímých nákladů ve formě vnitřního předpisu
 • “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé, střední a velké podniky
 • Výzkumné organizace
 • Organizační složky státu

Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Výše dotace?

 • Dotace až 85 % ze způsobilých výdajů

 • Maximálně 10 mil. Kč na projekt

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Nová výzva zatím není plánována

Nevíte si rady? 

S přípravou vám rádi pomůžeme, máme za sebou již stovky projektů.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky