Prostředí pro život

Program podpory výzkumu a vývoje Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny,
která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu. Program je realizován v rámci Technologické agentury ČR.

K čemu je dotace určena?

eGoverment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu

Výše dotace?

Až do výše 85 %

K čemu je dotace určena?

Program Prostředí pro život je zaměřen na nová řešení v oblasti životního prostředí. Věnuje se místním, regionálním a celospolečenským dopadům, jejichž výsledky jsou využitelné pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů a ve veřejné správě, např.:

 • eGovernment;
 • digitalizace;
 • optimalizace regulace;
 • snižování administrativní zátěže.

Podporovány budou projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

Dotaci je možné využít na:

 • mzdové náklady vědecko-výzkumných pracovníků a ostatní podpůrný personál  potřebný pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele a stipendií);

 • náklady drobného hmotného a nehmotného majetku;

 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na investiční vybavení ve formě odpisů;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.).

Výše dotace?

 • Dotace až 85 % ze způsobilých výdajů, maximálně 12 mil. Kč.

Kdo může o dotace žádat?

Program Prostředí pro život je určen pro:

 • malé, střední a velké podniky;
 • výzkumné organizace;
 •  organizační složky státu.

Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.

Chcete připravovat projekt, ale nevíte jak na to? 

Napište nám pomocí formuláře
nebo volejte 800 151 111, poradíme vám. 

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky