Prostředí pro život

K čemu je dotace určena?

Mzdové náklady, náklady na stroje, materiál a další

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu

Výše dotace?

Až do výše 85 %

Co vám dotace přinese? 

 • Podporuje nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizaci a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí.
   
 • Dotaci lze získat na osobní náklady – včetně stipendií,  náklady na subdodávky, ostatní přímé i nepřímé náklady (“full cost” nebo “flat rate” do výše 25 %).

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky.

K čemu je dotace určena?

Program Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu je zaměřen na odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí.

Dotaci je možné využít na:

 • Mzdové náklady vědecko-výzkumných pracovníků a ostatní podpůrný personál  potřebný pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele a stipendií).

 • Náklady drobného hmotného a nehmotného majetku.

 • Náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru).
 • Náklady na investiční vybavení ve formě odpisů.
 • Další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.).

Nepřímé náklady lze vykazovat metodami: 

 • “full cost” – organizace musí mít již existující systém rozdělování nepřímých nákladů ve formě vnitřního předpisu.
 • “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé, střední a velké podniky.
 • Výzkumné organizace.
 • Organizační složky státu.

Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

Výše dotace?

 • Procentuální výše podpory činí až 85 % ze způsobilých výdajů.

 • Maximálně 10 mil. Kč na projekt.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Nová výzva zatím není plánována.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky