Proof of concept

Program Proof of Concept  je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a má za cíl podporovat aktivity, které směřují k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje (nového produktu či služby) před jejich možným uplatněním v praxi. 

K čemu je dotace určena?

náklady na ověření komerčního potenciálu nových výsledků VaV před jejich uplatněním v praxi

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí od 29.11.2019

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

Až do výše 70 %

K čemu je dotace určena?

  • Osobní náklady - mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu
  • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení - v podobě odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného movitého majetku
  • Náklady na materiál
  • Náklady na konzultační a odborné služeb
  • Náklady na poradenství v oblasti právní, financí a patentů
  • Náklady na ochranu duševního vlastnictví
  • Dodatečné režijní a ostatní náklady

Výše dotace?

  • Dotace 300 tis. Kč až 10 mil. Kč
  • Střední podniky - dotace až 60 % ze způsobilých výdajů
  • Malé podniky - dotace až 70 % ze způsobbilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

  • Malé a střední podniky

Kdy je možné o dotace požádat?

  • Program je aktuálně OTEVŘEN
  • Příjem žádostí probíhá od 29. 11. 2019

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

  • NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
  • Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
  • Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky