Projektová příprava - sucho, povodně

Program Projektová příprava - sucho, povodně je součástí Národního programu Životní prostředí v programovém období 2021 – 2027. Vztahuje se na projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. 

K čemu je dotace určena?

Projektová příprava projektů na protipovodňová opatření, hospodaření se srážkovou vodou a další

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, státní organizace, městské části hl. města Prahy a další

Výše dotace?

Až do výše 90 %

K čemu je dotace určena?

Podporu zaměřuje na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na projekty zaměřené na:

 • Realizace protipovodňových opatření
 • Hospodaření se srážkovou vodou
 • Revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu

Kdo může o dotace žádat?

 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Městské části hl. města Prahy
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné a státní vysoké školy a další

Výše dotace?

 • Až do výše 5 mil. Kč na jeden projekt
 • Dotace až 90 % způsobilých výdajů projektu

Kdy o dotaci požádat?

 • Program je UZAVŘEN
 • Nová výzva zatím není plánována

Nevíte si rady?

Rádi vám s přípravou žádosti pomůžeme. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky