Projektová příprava - kanalizace, ČOV, přivaděče

K čemu je dotace určena?

Projektová příprava projektů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Obce, města, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti

Výše dotace?

Až do výše 90 %

Co vám dotace přinese?

 • Pomůžete boji proti suchu.
   
 • Získáte finance na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty (jako kanalizace, čistička odpadních vod a další).

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme

K čemu je dotace určena?

Podporu zaměřuje na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty:

 • Kanalizace – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027.
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027.
 • Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027.

Kdo může o dotace žádat?

 • Obce.
 • Města.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.
 • Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše dotace?

 • Až do výše 5 mil. Kč na jeden projekt.
 • Procentuální výše podpory činí až 90 % způsobilých výdajů projektu.

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Nová výzva zatím není plánována.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky