Projektová příprava - kanalizace, ČOV, přivaděče

Program Projektová příprava - kanalizace, čistírny odpadních vod, přivaděče je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2021 – 2027. Je zaměřen na podporu financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

K čemu je dotace určena?

Projektová příprava projektů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Obce, města, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti

Výše dotace?

Až do výše 90 %

K čemu je dotace určena?

Podporu zaměřuje na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty:

 • Kanalizace – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 
 • Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027

Kdo může o dotace žádat?

 • Obce
 • Města
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 • Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Výše dotace?

 • Až do výše 5 mil. Kč na jeden projekt
 • Dotace až 90 % způsobilých výdajů projektu

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je UZAVŘEN
 • Nová výzva zatím není plánována

Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky