Přírodní zahrady

K čemu je dotace určena?

Budování a úpravy prostor vhodných pro venkovní výuku v podobě hřišť a zahrad v přírodním stylu.

Kdy je možné o dotaci požádat?

Program je aktuálně UZAVŘEN

Kdo může o dotace žádat?

Obce, školy a školky, NNO, příspěvkové organizace

Výše dotace?

Až do výše 85%

K čemu je dotace určena?

Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty:

 • vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti;
 • pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy;
 • vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a středních škol a organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Výše dotace?

 • Dotace 85 %
 • Minimální výše dotace činí 100 tis. Kč
 • Maximální výše dotace činí 500 tis. Kč

Kdo může o dotace žádat?

 • Obce
 • Mateřské školy, lesní mateřské školy, zřizovatelé dětských předškolních skupin
 • Základní školy
 • Střední školy
 • Příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
 • NNO působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
 • Domy dětí a mládeže

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Další výzva prozatím není plánována

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky