Prevence vzniku odpadů

K čemu je dotace určena?

Podpora domácích kompostérů, re-use center, sběrných dvorů a dalších aktivit systémů s cílem snížit vznik odpadu

Kdy je možné o dotaci požádat?

Do 31. 12. 2023

Kdo může o dotace žádat?

Firmy, obce i města

Jaká je celková výše dotace?

Až 85 %

Získáváme pro vás dotaci ve výši až 85 % na systémy snižující vznik odpadu a podporující cirkulární řešení. Zajistíme kompletní administrativu spojenou s žádostí o dotaci, jejím vyřízením i udržením. Za naše poradenství platíte až ve chvíli, kdy pro vás dotaci získáme. Dotaci lze využít na projekty na celém území České republiky.

Podáme žádost a vyřídíme kompletní administrativu s realizací a udržením dotace.

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky napříč obory.

Základní informace

 • Příjem žádostí je otevřen od 21. 12. 2022 do 31. 12. 2023, nebo do vyčerpání alokace. Výzva je hodnocena průběžně.
 • Alokace výzvy je 500 mil. Kč.
 • Realizaci projektu je nutné dokončit do 31. 12. 2029.

Dotací lze podpořit

 • Pořízení domácích kompostérů

 • Budování re-use center
 • Budování nebo rozšíření infrastruktury pro předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů
 • Výstavbu nebo rozšíření sběrných dvorů (nesmí se však jednat o hlavní záměr projektu)
 • Systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu

Výše dotace

 • Dotace až 85 % ze způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, města, obce, pověřené obce

 • Podnikatelské subjekty
 • Původci odpadu
 • Potravinové banky

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *