POVEZ II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Program POVEZ II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II je součástí Operačního programu Zaměstnanost v programovém období 2014 -2020. Je zaměřen na podporu vzdělávání zaměstnanců. Projekt se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu.

K čemu je dotace určena?

Vzdělávání zaměstnanců

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední, i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 100 %

K čemu je dotace určena?

Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou.  Projekt řeší problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými.

Způsobilé výdaje:

 • akreditované a neakreditované kurzy;

 • odborná jazyková výuka;

 • získání a obnova řidičského oprávnění skupiny C, D, E, T (vč. profesního průkazu);

 • obsluha vysokozdvižného vozíku;

 • kurzy programování a obsluhy CNC strojů;

 • získání a obnova svářečského, strojnického, vazačského a jeřábnického oprávnění;
 • účetní, daňové, ekonomické kurzy;
 • IT gramotnost;
 • jakékoliv další technické dovednosti;
 • a další.

Výše dotace?

 • 0,5 - 6 milionů Kč na jeden rok (výše dotace se vypočítává z ceny kurzu i náhrady mzdy zaměstnanců, kteří se školení účastní);
 • s příspěvkem ve výši 85 % na vzdělávací aktivitu a 100 % na mzdové náklady po dobu účasti zaměstnanců na vzdělávání.

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé, střední podniky i velké podniky. 
 • Zaměstnavatelé ve smyslu § 7 zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců a rovněž fyzické osoby (OSVČ, nestátní neziskové organizace).

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Nová výzva zatím není plánována.

Podporované činnosti:

 • Vzdělávání musí být realizováno prezenční nebo elektronickou formou (elektronická forma akceptována od 12. 3. 2020).
 • Zapojení zaměstnanců pracujících na HPP i DPČ.
 • Minimální rozsah vzdělávací aktivity: 40 hodin/účastník.
 • Podpora zaměstnanců pracujících mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může).

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů pro váš podnik. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Rychlejší vyhrává

Chystaná výzva bude koncipovaná jako tzv. průběžná. To prakticky znamená, že žádosti jsou vyhodnocovány a schvalovány průběžně v pořadí, ve kterém je žadatelé předložení. Nenechávejte proto přípravu na poslední chvíli, rádi vám s přípravou pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky