Posílení biodiverzity

Program Posílení biodiverzity je součástí Prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, je zaměřen na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Program je součástí Operačního programu Životní prostředí. 

K čemu je dotace určena?

Podpora péče o vzácné druhy, péče o cenná stanoviště, prevence a omezování šíření invazivních druhů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 2. 8. 2021

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, svazky obcí, NNO, příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty

Výše dotace?

Až do výše 100 %

K čemu je dotace určena?

V rámci projektu jsou podporovány následující výdaje:

  • Výdaje na výrobky a technologie přímo související s projektem
  • Stavební práce a další služby přímo související s projektem
  • Nákup nemovitosti
  • Výdaje na publicitu projektu

Podporována budou opatření na zajištění prevence škod způsobených zvláště chráněnými druhy – vlk, rys, medvěd a jestřáb.

Kdo může o dotace žádat?

  • Fyzické osoby podnikající a podnikatelské subjekty působící v oblasti zemědělské prvovýroby

Výše dotace?

  • Dotace až 100 % za způsobilých výdajů
  • Minimální výše způsobilých výdajů je 250 tis. Kč

Kdy je možné o dotace požádat?

  • Program je aktuálně OTEVŘEN
  • Příjem žádostí probíhá do 2. 8. 2021

Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám s ní rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky