Poradenství

Program Poradenství je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu poradenských služeb pro začínající podnikatele, poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou například podnikatelské inkubátory. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Na poradenské služby pro začínající a rozvojové malé a střední podniky

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 30. 6. 2021

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

Až do výše 50 %

K čemu je dotace určena?

  • Výdaje na poradenské služby poskytnuté externími poradci

Novinkou je ve výzvě podpora šetrnějšího hospodaření s vodou. 

Výše dotace?

  • Dotace  až 1 mil. Kč
  • Dotace až 50 % pro malé a střední podniky

Kdo může o dotace žádat?

Program Poradenství je určen pro provozovatele vědeckotechnických parků, inovačních center a obdobných provozoven, kteří poskytnou své poradenské služby začínajícímu malému nebo střednímu podnikateli. Začínajícím podnikatelem rozumíme podniky s historií do 3 let.

  • Malé a střední podniky
  • Podniky ze 100 % vlastněné státem

Kdy je možné o dotace požádat?

  • Program je aktuálně OTEVŘEN
  • Příjem žádostí probíhá do 30. 6. 2021

GRANTEX poradí

  • Novinkou oproti Výzvě I je možnost nákupu poradenských služeb zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.
  • Podporovány budou poradenské služby poskytované přímo externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů.
  • Každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty (tzn. 2 aktivní žádosti o podporu) na jedno IČ.

Dotační výzvy na podporu výzkumu a vývoje

AKCE

Inovace - Inovační projekt

Inovace - Inovační projekt

S dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva.

TREND - Podprogram 2 - Nováčci

TREND - Podprogram 2 - Nováčci

Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Inovační vouchery

Inovační vouchery

Dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

Aplikace

Aplikace

Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod.

TREND

TREND

Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Prostředí pro život

Prostředí pro život

Program Prostředí pro život na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

Delta

Delta

Dotace pro podporu zavádění výsledků společného výzkumu a experimentálního vývoje do praxe prostřednictvím osobních nákladů, investic, nákladů na subdodávky.

Potenciál

Potenciál

Dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

Dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program podporuje inovace produktu i inovace postupů (procesu výroby či poskytování služby).

Služby infrastruktury

Služby infrastruktury

Dotace na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím osobních nákladů, režijních nákladů, nákupu externích služeb poradců a expertů, marketingu a propagace.

ONLINE SEMINÁŘ: Jak ušetřit na nákladech na vědu a výzkum

ONLINE SEMINÁŘ: Jak ušetřit na nákladech na vědu a výzkum

Chcete rozjet vývoj, ale nemáte kde? Rádi byste vyvíjeli nové výrobky či technologie, ale nemáte finanční prostředky? Už jste vývoj uskutečnili, ale nemáte kapacity k jeho uvedení na trh? Již jste čerpali na výzkum a vývoj a rádi byste správně odepsali náklady s tím spojené? Zjistěte, jak na to na našem webináři Jak ušetřit na nákladech na vědu a výzkum.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky