Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT nad 15 mil. Kč

Evropská komise zřídila ve Směrnici 2003/87/ES na období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, ze kterého lze podpořit modernizace energetických systémů, cílem je zlepšení energetické účinnosti. Program Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT podporuje modernizaci rozvodů tepelné energie nebo výměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií včetně zařízení pro akumulaci tepelné energie.

K čemu je dotace určena?

Modernizace rozvodů tepelné energie, výměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá od 24. 5. 2021

Kdo může o dotace žádat?

Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie

Výše dotace?

až 80 %

K čemu je dotace určena?

Podpořit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie prostřednictvím:

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 • obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
 • energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
 • elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
 • energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Kdo může o dotace žádat?

 • Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Výše dotace?

 • Minimálně 15 mil. eur 
 • 45 až 80 %

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně VYHLÁŠEN.
 • Příjem žádostí probíhá od 24. 5. 2021 do 14. 1. 2022.

GRANTEX poradí...

Za přijatelný je považován přechod z černého nebo hnědého uhlí či jiného paliva s vyšším emisním faktorem v tunách CO2/TJ na zemní plyn či jiná paliva nebo odpad s nižším emisním faktorem.

 • Projekt nesmí být zaměřen na výstavbu nových zdrojů tepla, kdy realizací projektu nedochází k modernizaci stávajících zdrojů tepla anebo koncepčnímu zvýšení účinnosti nebo využití obnovitelných zdrojů energie.

 • Oproti výchozímu stavu musí dojít ke snížení emisí CO2 min. o 20 %. 

Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky