Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT nad 15 mil. Kč

Evropská komise zřídila ve Směrnici 2003/87/ES na období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, ze kterého lze podpořit modernizace energetických systémů, cílem je zlepšení energetické účinnosti. Program Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT podporuje modernizaci rozvodů tepelné energie nebo výměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií včetně zařízení pro akumulaci tepelné energie.

K čemu je dotace určena?

Modernizace rozvodů tepelné energie, výměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 14. 1. 2022

Kdo může o dotace žádat?

Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie

Výše dotace?

až 80 %

K čemu je dotace určena?

Podpořit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie prostřednictvím:

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

  • obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
  • energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
  • elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
  • energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Kdo může o dotace žádat?

  • Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Výše dotace?

  • Minimálně 15 mil. eur 
  • 45 až 80 %

Kdy je možné o dotace požádat?

  • Program je aktuálně OTEVŘEN
  • Příjem žádostí probíhá do 14. 1. 2022

Státní fond životního prostředí přichází s pozitivní zprávou pro žadatele. Podmínka ukončení příjmu žádostí na podporu menších projektů po naplnění dvojnásobku alokace je zrušena. Veškeré žádosti předložené po naplnění původní alokace budou zařazeny do zásobníku.


Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky