Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

K čemu je dotace určena?

Modernizace rozvodů tepelné energie, výměna palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie

Výše dotace?

až do výše 80 %

Co vám dotace přinese?

 • Podpoříte rychlý přechod teplárny na čisté zdroje energie pomocí rekonstrukce nebo náhrady zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny  
 • Dosáhnete snížení emisí uhlíku, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky.

K čemu je dotace určena?

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 • obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
 • energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
 • elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
 • energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Kdo může o dotace žádat?

 • Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Výše dotace?

 • Maximálně 15 mil. eur.
 • Procentuální výše podpory činí 45 až 80 %.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Nová výzva zatím není plánována.
Státní fond životního prostředí přichází s pozitivní zprávou pro žadatele. Veškeré žádosti předložené po naplnění původní alokace budou zařazeny do zásobníku.

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky