Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT

Evropská komise zřídila ve Směrnici 2003/87/ES na období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, ze kterého lze podpořit modernizace energetických systémů, cílem je zlepšení energetické účinnosti. Program Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT podporuje modernizaci rozvodů tepelné energie nebo výměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií včetně zařízení pro akumulaci tepelné energie.

K čemu je dotace určena?

Modernizace rozvodů tepelné energie, výměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie

Výše dotace?

Bez omezení

K čemu je dotace určena?

Podpořena bude rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:

 • Obnovitelné zdroje energie,
 • energetické využití odpadu (komunální odpad, tuhé alternativní palivo (TAP), čistírenský kal),
 • zemní plyn,
 • elektrickou energii (elektrokotel),
 • odpadní teplo.

Kdo může o dotace žádat?

 • Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Výše dotace?

 • Bez finančního omezení.
   

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Příjem žádostí skončil 1. 2. 2021. Aktuálně se čeká na vyhlášení výsledků a další výzvy.

Chcete se dozvědět o otevření výzvy jako první?
Přihlaste se k odběru novinek.

GRANTEX poradí...

Za přijatelný je považován přechod z černého nebo hnědého uhlí či jiného paliva s vyšším emisním faktorem v tunách CO2/TJ na zemní plyn či jiná paliva nebo odpad s nižším emisním faktorem.

 • Projekt nesmí být zaměřen na výstavbu nových zdrojů tepla, kdy realizací projektu nedochází k modernizaci stávajících zdrojů tepla anebo koncepčnímu zvýšení účinnosti nebo využití obnovitelných zdrojů energie.

 • Oproti výchozímu stavu musí dojít ke snížení emisí CO2 min. o 20 %. 

Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky