Podpora sociálního bydlení

K čemu je dotace určena?

Posílení začlenění, podpora rovných příležitostí, nediskriminace a zlepšení zaměstnatelnosti

Kdy je možné o dotaci požádat?

Do 30. 5. 2023

Kdo může o dotace žádat?

Obce, DSO, městské části hl. m. Prahy a jimi zřizované organizace, NNO

Jaká je celková výše dotace?

Až 100 %

Až 100% dotace na podporu znevýhodněných skupin v oblasti zabydlování a bydlení, kterou jsou osoby bez střechy, bytu, v nejistém či nevyhovujícím bydlení. Projekty lze realizovat na celém území České republiky, včetně hl. m. Prahy a je nutné je dokončit do konce roku 2025.

Základní informace

 • O dotaci lze žádat do 30. 5. 2023.
 • Projekt je nutné dokončit do 31. 12. 2025.
 • Model hodnocení je průběžný - významný vliv na schválení projektu má včasné podání žádosti a její kvalita.
 • Způsob financování je ex-ante (dotace je poskytována dopředu).
 • Projekt lze realizovat na celém území ČR, vč. hl. města Prahy.
 • Minimální výše způsobilých výdajů - 1 mil. Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů - 25 mil. Kč

K čemu je dotace určena?

a) Podpora zabydlování a bydlení (povinná aktivita)
b) Podpora integrovaného řešení (volitelná aktivita)

 • Kontaktní místo pro bydlení
 • Sociální realitní agentura/garantované bydlení

 • Posílení prevence ztráty bydlení

 • Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných sítí služeb

 • Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším území

 • Přechod do bydlení při odchodech z institucí

 • Nástroje pro podporu sousedského soužití

 • Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení

 • Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších participativních forem podpory bydlení 

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám s ní rádi pomůžeme.

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *